Krepšinio laidų kirčiavimo ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krepšinio laidų kirčiavimo ypatumai
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2004, 1, p. 4-12
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
bendrinė kalba; kodifikuota norma; kirtis; kirčiavimo klaida
Summary / Abstract:

LTTelevizijos ir radijo žurnalistų kalba, neabejotinai veikianti tūkstančius Lietuvos gyventojų, turėtų būti taisyklinga ir paisyti bendrųjų lietuvių kalbos reikalavimų. Tačiau taip toli gražu nėra. Tai rodo ir Valstybinės kalbos inspekcijos atliekami tyrimai. Ypač didelį nerimą turėtų kelti dažnos televizijos ir radijo laidų kirčiavimo klaidos. Tyrimai rodo, kad iš visų kalbos klaidų didžiausią dalį ir sudaro kirčiavimo klaidos - apie 85 %. Šio darbo objektas yra finalinių Europos krepšinio čempionato rungtynių Lietuva- Ispanija transliacijos kalba kirčiavimo aspektu. Darbo tikslas - atlikti išsamią padarytų kirčiavimo klaidų analizę, nustatyti būdingąsias kirčiavimo klaidas, jų radimosi priežastis, taisymo būdus ir supažindinti LRT su padarytų klaidų tyrimo medžiaga. Analizuojant šias sporto komentatoriaus klaidas pasiremiama ir kitais jo vestų laidų kirčiavimo tyrimais, kuriuos atliko Valstybinė kalbos inspekcija ir LRT Kalbos kultūros skyrius . Toks to paties žurnalisto skirtingų laidų kirčiavimo klaidų lyginimas leidžia daryti platesnes ir objektyvesnes išvadas ne tik dėl konkretaus žurnalisto, bet ir apskritai dėl LTV krepšinio laidų kirčiavimo taisyklingumo. Gauti duomenys pateikiami dviejose lentelėse ir trijose diagramose. 2003 m. Europos krepšinio čempionato finalinių rungtynių transliacija truko 90 min. Žurnalistas, komentuodamas rungtynes, pavartojo 9644 žodžius. Juos kirčiuodamas padarė 185 klaidas. Padarytos klaidos kalbos sistemingumo, taisyklingumo ir aktualumo požiūriais nėra lygiavertės, todėl šiame darbe jos analizuojamos grupuojant į tam tikrus skyrius.

ENThe language of television and radio journalists undoubtedly affects thousands of Lithuanian people. Therefore, it should be correct and corresponding to the general requirements of the Lithuanian language. However, the reality is far away from that. This is also reflected in a number of surveys carried out by the State Commission of the Lithuanian Language. Word stress errors, often met on television and radio programmes, should worry the most of all. The surveys show that word stress errors comprise the largest part of all language mistakes – about 85 percent. This paper aims to analyse the language of the broadcast of the final match between Lithuania and Spain in the European Basketball Championship from the perspective of word stress. The purpose of this paper is to carry out a comprehensive analysis of word stress errors: to determine the most common word stress errors, identify the reasons for their occurrence, find the methods of correcting them, and familiarize the LRT with the results of the research. The analysis of errors made by the sports commentator involves the surveys of word stress errors made by him on another programmes too; the latter surveys were performed by the State Commission of the Lithuanian Language and the Department of Language Culture of the LRT. Such a comparison of word stress errors made by the same journalist on different programmes allows making wider and more objective conclusions not only in regards to certain journalist; it helps to evaluate general word stress errors made during basketball programmes on the LRT too. The data obtained are provided in two tables and three charts. In 2003, the broadcast of the final of the European Championship lasted 90 min. The commentator used 96444 words. He made 185 word stress errors which are not adequate from the perspective of the language system, the level of incorrectness, and the relevance; thus, consequently, they were analyzed in groups.

ISSN:
1392-8600, 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12846
Updated:
2018-12-17 11:22:18
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: