Neregių ir silpnaregių padėtis darbo rinkoje : situacijos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neregių ir silpnaregių padėtis darbo rinkoje: situacijos ypatumai
Alternative Title:
Situation of blind and visually handicapped persons on the labour market: peculiarities of the situation
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2006, t. 5, Nr. 2, p. 100-109
Keywords:
LT
Darbo rinka / Labour market; Užimtumas / Employment.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje pristatomas tyrimas, kuriuo siekiama iš naujo įvertinti neregių ir silpnaregių galimybes integruotis į darbo rinką mūsų visuomenėje, taip sudarant prielaidas praktiškai spręsti šių neįgalių žmonių grupės įsidarbinimo problemas. Tyrimo imtis: 322 respondentai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. Kokia tikroji neregių ir silpnaregių asmenų padėtis darbo rinkoje? Kiek yra pažengęs mokslininkų propaguojamas, o valstybės socialinėje praktikoje deklaruojamas integracijos į atvirą darbo rinką procesas? Kas lemia dabartinės padėties ypatumus? Atsakymų į tokius klausimus paieška apibūdiną šio straipsnio tikslą. Tyrimo objektas – neregių ir silpnaregių padėties darbo rinkoje ypatumai. Tyrimo rezultatai įrodo tyrimo hipotezę, kad neregių ir silpnaregių integracija į darbo rinką dėl visuomenės požiūrio (nepakankamo artimųjų palaikymo, neigiamo darbdavio požiūrio), neįgalių žmogiškojo kapitalo stokos (išsilavinimo, profesinės patirties ir kompetencijos), dėl nepakankamos socialinės paramos įsidarbinant (valdžios institucijų abejingumo, neįgaliųjų organizacijų neprofesionalumo) vyksta lėtai ir neturi apibrėžtos perspektyvos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Integracija į darbo rinką; Atvira darbo rinka; Uždara darbo rinka; Socialinė parama įsidarbinant; Integration into the job market; Open labor market; Closed labor market; Social support facing the employment situation.

ENThe article presents a research aiming to reassess the possibilities of blind and visually impaired persons to integrate into the labour market in our society, thus creating preconditions for practical solution of employment problems of the handicapped group. The sample of the research – 322 respondents from different cities and districts of Lithuania. What is the actual situation of blind and visually impaired people on the labour market? How advanced is the process of integration in an open labour market advocated by scientists and declared in the state social practice? What determines the peculiarities of the current situation? Search for answers to the questions define the purpose of the article. The object of the research – peculiarities of the situation of blind and visually impaired people on the labour market. Results of the research prove the hypothesis that the integration of blind and visually impaired people in the labour market is slow and without defined perspective due to the society’s opinion (insufficient support of family, negative attitude of employers), lack of human capital of disabled people (lack of education, professional experience and competences) and insufficient social assistance in the hiring process (indifferent of state institution and amateurism of organisations for the disabled).

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5886
Updated:
2018-12-17 11:48:20
Metrics:
Views: 24    Downloads: 2
Export: