Mokymo

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokymo/si procesas mediacinėje priemonių sistemoje: disertacija
Alternative Title:
The Teaching/learning process in a mediated system of means
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
164 p
Notes:
Disertacija rengta 2001-2005 metais Vytauto Didžiojo universitete. Dr. disert. (socialiniai m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Teaching/learning process in a mediated system of means Kaunas : [Vytauto Didžiojo universiteto leidykla], 2005 26 p. : iliustr
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje analizuojamas mokymo(si) procesas pristatomas kaip integrali kategorija, siejanti artimiausią individo personalinį, edukacinį ir kultūrinį planus. Todėl pagrindiniu ugdymo uždaviniu ir tuo pačiu didaktiniu rezultatu laikomas pedagoginės pagalbos vaikui suteikimas ir jo individualių intelektinių galių plėtotė, atsižvelgiant į organinius, psichologinius, kultūrinius vaiko ypatumus. Šių veiksnių dermė ugdyme yra pageidaujama bei siekiama idėja, tačiau realybėje ją sudėtinga realizuoti. Disertacijoje ši problema sprendžiama teoriniu ir praktiniu aspektais: • praturtinant mokymo/si proceso sampratą mediacinio mokymo/si modeliu, numatančiu artimiausio vystymosi srities kūrimo perspektyvą, • konstruojant dailinės raiškos priemonių sistemą, užtikrinančią integralų mokymo(si) proceso pobūdį sutrikusios regos sąlygomis. Moksliniu požiūriu aktualios kelios darbe pateiktos edukacinės naujovės: • darbe apibrėžtos artimiausiojo vystymosi srities kūrimo galimybės ir pateiktas mokymo/si situacijos taikant mediacinę dailinės raiškos priemonių sistemą (MDRPS) modelis; • sukurtos ir eksperimentiškai patikrintos elektroninės, refleksiją skatinančios mokymo/si priemonės (Retrospektyvaus stebėjimo priemonė (RSP) ir Elektroninis kūrybinės veiklos produktų aplankas (EA)). • pirmą kartą Lietuvoje sukurtas mechanizmas, leidžiantis fiksuoti kūrybinės veiklos proceso seką, atlikta longitudinė sutrikusios regos vaikų dailinės raiškos proceso studija. Teoriniu naujumu pasižymi ir disertaciniame darbe iškelta mokymosi sunkumų sutrikusios regos sąlygomis įveikos problema. Ją siūloma spręsti konstruojant mokymo/si procesą dailinės raiškos priemonių sistemoje, skatinančioje besimokančiojo refleksiją. [Iš leidinio]

ENThe teaching/learning process analysed in the dissertation is presented as an integrated category, linking the individual’s personal, educational and cultural planes. The fundamental goal and chief didactic result of training are held to be offering the child help with learning, and the development of his individual intellectual capacities, having regard to the organic, psychological and cultural characteristics of the child. A balance of these factors in training is a desirable and attainable idea, if difficult to achieve. Theoretical and practical aspects: • enriching the conception of the teaching/learning process with a mediational teaching/learning model, which foresees prospects for the creation of an immediate field of development. • constructing a system of means of artistic expression, which ensures a teaching/learning process of an integrated nature in cases of impaired vision. Topical educational innovations: • defining a model for a teaching/learning situation applying a System of Mediational Means of Art Expression; • experimentally tested electronic, reflex-stimulating teaching/learning media: Retrospective Monitoring Device and Electronic Creative Activity Product Envelope. • creation of a mechanism that allows progress of a creative activity to be fixed; longitudinal study of the artistic expression process of children with impaired vision. It is suggested that the establishment of a teaching/learning process within an artistic expression media system to stimulate students’ reflection may assist in overcoming learning difficulties of the visually impaired. [autoriaus tekstas]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6656
Updated:
2022-02-07 20:08:23
Metrics:
Views: 32
Export: