Фольклор старообрядцев Литвы : тексты и исследование. Т. 3, Народные песни. Частушки. Детский фольклор

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Фольклор старообрядцев Литвы: тексты и исследование. Т. 3, Народные песни. Частушки. Детский фольклор
Alternative Title:
Folklore of the Old-Believers in Lithuania
Editors:
  • Marčenko, Jurijus, parengė [edt]
  • Zacharova, Irena, parengė [edt]
  • Zacharovas, Nikolajus, parengė [edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2010.
Pages:
562 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Dainos; Tautosaka; Lietuvos sentikiai; Lietuvos sentikių folkloras; Tautosakos šaltinių publikavimas; Tautosakos šaltinių tyrimai; Trumpukės; Vaikų dainos.
EN
Chastushki; Children's folklore; Folklore, songs; Lithuanian Old-Believers; Lithuanian Old-believers' folklore; Publication of folklore sources; Research works on folklore sources.
Summary / Abstract:

LTRinkinio „Lietuvos sentikių folkloras“ trečiame tome skelbiamos liaudies religinės giesmės, senovinės baladės, istorinės ir kareivių dainos, apeiginės ir neapeiginės lyrinės dainos, trumpos dainelės, vaikams skirti folkloro kūriniai, užrašyti iš rusų sentikių Lietuvoje. Nemažai poetinių tekstų ir dauguma melodijų skelbiama pirmą kartą. Įvadiniuose straipsniuose ir tekstų paaiškinimuose apibūdinami svarbiausi žodinės ir muzikinės liaudies kūrybos ypatumai, dainų repertuaras, skelbiamų kūrinių роetinės kalbos ir leksikos specifika. Taip pat aptariama lokalinės tautosakos tradicijos sąveika su gretimų tautų dainuojamąja poezija, analizuojami sentikių religinio sąmoningumo atspindžiai muzikinio folkloro kūriniuose. Šiame tome ypatingas dėmesys skiriamas Lietuvos sentikių liaudies dainoms, jų poetinei kalbai ir ryšiui su Latvijos, Estijos ir Baltarusijos Vitebsko regiono folkloru. Lietuvoje yra geriau išlikę ir daug surinkta senovės religinių giesmių. Šiauriniuose Lietuvos regionuose profesionalūs giedotojai atliko reikšmingą vaidmenį sentikių dvasiniame gyvenime. Rinkinio autoriams pavyko surinkti retas senovines balades, kareivių dainas, aprašyti senovės žaidimus. Leidinyje pristatomos kalendorinės apeiginės dainos, kurios glaudžiai susijusios su baltarusiška tradicija. Daugiausia surinkta vestuvinių, neapeiginių lyrinių dainų ir trumpų dainelių, kurių randama ir Latvijoje bei Estijoje. Tai pagrindžia sentikių tradicinės dvasinės kultūros vientisumą Baltijos šalyse ir atskleidžia šios kultūros ryšį su Pskovo regiono kultūra.

ENThe third volume of the collection “Lietuvos sentikių folkloras” [Lithuanian Old-Believers’ Folklore] publishes folk religious hymns, old ballads, historical and soldier songs, ritual and non-ritual lyrical songs, jingles, children’s folklore works, all recorded from Russian old-believers in Lithuania. Many poetic texts and the majority of melodies are published for the first time. The introductory articles and text explanations describe the most important peculiarities of oral and musical folk creation, the song repertoire, the specifics of the poetic language and lexis of published works. The book also discusses the interaction of the local folklore tradition with the bard music of neighbouring nations, analyses the reflections of old-believers’ religious consciousness in the works of musical folklore. This volume particularly focuses on the folk songs of Lithuanian old-believers, their poetic language and relationship with folklore from Latvia, Estonia and the Belarusian Vitebsk region. Old religious hymns have better survived in Lithuania and their number is bigger. In northern Lithuanian regions, professional chanters played a significant role in the spiritual life of old-believers. The authors of the collection managed to collect rare old ballads, soldier songs and describe old games. The publication presents calendar ritual songs that are closely related to the Belarusian tradition. The largest number of recordings contains wedding, non-ritual lyrical songs and jingles that are also found in Latvia and Estonia. This fact proves the integrity of old-believers’ traditional spiritual culture in the Baltic countries and reveals the relationship of this culture to the culture of Pskov region.

ISBN:
9789955205043
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24765
Updated:
2017-01-20 08:30:39
Metrics:
Views: 5
Export: