Пасхальный обход дворов у старообрядцев белорусско-литовского пограничья

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Пасхальный обход дворов у старообрядцев белорусско-литовского пограничья
Alternative Title:
Easter round of homesteads among the Old Believers on the Belarusian-Lithuanian border
In the Journal:
Kalbotyra. 2002, t. 51 (2), p. 81-92
Keywords:
LT
Baltarusijos ir Lietuvos paribio regionas; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Paprotys; Pasienis; Sentikiai; Velykinis kiemų lankymas; Velykos.
EN
Belarussian-Lithuanian borderland; Easter round of homesteads; Easter; March; Old Believer; Old Believers; Ritual; Round of homesteads.
Summary / Abstract:

LTFolkloro specialistų, etnologų, etnolingvistų veikla daug kuo primena archeologų darbą. Nors pirmieji daugiausia operuoja dvasinės kultūros faktais, o archeologai – materialiais objektais, ir vieni, ir kiti susiduria su skirtingoms epochoms priklausančiais kultūriniais sluoksniais. Šiuose moksluose hipotezės, formuluojamos kabinetinių stebėjimų pagrindu, tikrinamos ekspedicijose, ir lauko darbų rezultatai gali ne tik patvirtinti arba paneigti pasitikėjimą tokių hipotezių tikrumu, bet ir esmingai paveikti pačią mokslinių tyrimų kryptį. Paskutiniaisiais dešimtmečiais kalbininkams ir etnologams kompleksiškai tiriant tradicinę dvasinę kultūrą susiformavo etnolingvistika. Duomenys etnolingvistikoje renkami pasitelkiant programinius metodus ir įvairias anketas. Maskvos etnolingvistai šią metodiką ištobulino Baltarusijos Polesėje. Surinkta medžiaga publikuojama ir apibendrinama daugelyje straipsnių bei monografijų. Maskvos tyrėjų paruošti klausimynai panaudoti 1996–2001 m. tiriant Lietuvos sentikių dvasinę kultūrą. Ekspedicijų rezultatai rodo, kad orientavimasis į visiems rusams ar net visiems slavams taikytinas tipines programas daugeliu atvejų neproduktyvus, nes jose neatsižvelgiama į vietos tradicijos ir mentaliteto savybes. Straipsnyje aptariami kai kurie 1996–2001 m. ekspedicijų rezultatai. Lietuvos, Baltarusijos ir Latvijos pasienyje gyvenantys sentikiai, matyt, kilę iš Pskovo krašto pietvakarių (baltarusių folkloro įtakų nepastebėta).

ENThis Old Believer ritual, which is widespread under the name voločebnyj (voločobnyj) in Belarus, adjacent regions of Lithuania, and western Russia, is reported here for the first time. Data collected during expeditions in 2000-2002 shows that Old Believers in several parishes on the Byelorusian-Lithuanian border practiced this ritual until just recently. It is proposed that the ritual was not borrowed from neighbouring peoples, but was brought by the Old Believers from their former homeland. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15234
Updated:
2018-12-20 22:55:57
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: