По заветам старины: мифологические сказания, заговоры, поверья, бытовая магия старообрядцев Литвы

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
По заветам старины: мифологические сказания, заговоры, поверья, бытовая магия старообрядцев Литвы
Editors:
Новиков, Ю. А, rengėjas [cre]
Publication Data:
Санкт-Петербург : Тропа Троянова, 2005.
Pages:
294 p., [2] iliustr. lap
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTRinkinyje pristatomas rusų folkloro tradicijos variantas, susiklostęs kitų kalbų apsupties sąlygomis. Skelbiama apie 600 kūrinių, tiesiogiai susijusių su liaudies tikėjimais, draudimais ir buitine magija, atspindinčių atlikėjų mitologinius vaizdinius. Tai krikščionių legendos, kuriose aptinkama mitologijos, religinio ir buitinio etiketo elementų, tikėjimai ir skirtingų ciklų mitologinės sakmės (apie magines gydančias priemones, apie sentikių laidotuvių bei mirusiųjų minėjimo ritualą, apie pomirtinį pasaulį, apie gyvųjų ir mirusiųjų kontaktus, apie vaiduoklius, gyvates, užburtus lobius ir kt.). Atskirą grupę sudaro užkalbėjimai, pasakojimai apie jų funkcionavimą ir mokymą užkalbėti, sakmės apie žiniuonius ir burtininkus, tikėjimai apie "gadinimą" ir "nužiūrėjimą", apie neigiamą poveikį šalinančias magines priemones. Įvadiniame straipsnyje pateikiama žinių apie rusų diasporos formavimosi ir rusų folkloro Lietuvoje rinkimo istoriją, apie regioninius ir konfesinius sentikių folkloro tradicijos ypatumus. Kiekvienas skyrius pradedamas tos kūrinių grupės apibūdinimu. Šiose pastabose ir tekstų paaiškinimuose pateikiama duomenų apie pateikėjus ir medžiagos rinkėjus, apie skelbiamų variantų užrašymo vietą ir laiką. Jei reikia, tekstai lyginami su analogiškais lietuvių ir skirtingų Rusijos regionų variantais. Dauguma tekstų iššifruota iš garso įrašų, padarytų 1996-2000 metais; daug tekstų skelbiama pirmą kartą. Tekstuose išsaugoti rusų kalbos vietinės tarmės ypatumai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sentikiai; Tikėjimas; Papročiai; Old-believers; Beliefs; Customs.

ENThe collection presents a variant of Russian folklore traditions, which came into existence in the environment of other languages and consists of 600 works, directly related to the folk beliefs, bans and magic, reflecting the mythological images of the performers. Those are Christian legends, containing elements of mythology, religious and everyday etiquette, beliefs and mythological sagas of different cycles (about magic health-giving tools, old-believer rituals of funerals, the afterlife, contacts between the dead and animals, ghosts, snakes, magic treasures, etc.). An individual group includes incantations, descriptions of their functions and their performance instructions, myths about oracles and warlocks, beliefs of “the evil eye” and magic tools, eliminating negative influence. The introduction presents the information on the history of formation of the Russian diaspora and collection of Russian folklore in Lithuania, the regional and confessional particularities of the old-believer folklore tradition. Each chapter is started by the characterization of the group of writings. Those comments and explanations of the texts provide data on the presenters and collectors of the materials, on the time and place of writing down of the published works. If necessary, the texts are compared with the analogical variants of Lithuania and different Russian regions. The majority of the texts are transcribed from the audio recordings, made in 1996-2000; a good deal of texts is published for the first time. The texts preserve the particularities of the local Russian pronunciation.

ISBN:
5897980349
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3010
Updated:
2013-04-28 15:45:41
Metrics:
Views: 51
Export: