Чудное Причудье : фольклор староверов Эстонии

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Чудное Причудье: фольклор староверов Эстонии
Publication Data:
Тарту : Huma, 2007.
Pages:
336 p
Keywords:
LT
Sakytinė tautosaka; Estijos folkloras; Sentikiai; Čudo ežeras; Pričiudijės regionas; Pasakojamoji tautosaka; Pričudije.
EN
Verbal folklore; Estonian folklore; Old Believers; Chud lake; Prichudye region; Verbal folklore; Prichudye.
Summary / Abstract:

LTKnygos tikslas - supažindinti skaitytoją su Peipaus ežero (Estija) vakarinės pakrantės vietinių sentikių tradicinės kultūros ir folkloro savitumu. Iki šiol tik keletas pavyzdžių iš folkloro tekstų, įrašytų kalbamajame plote, buvo išspausdinti moksliniuose leidiniuose. Rinkinį sudaro geriausi tekstų pavyzdžiai, įrašyti 1930-1969 m. ir saugomi Estijos literatūrinio muziejaus (Tartu) Rusų folkloro fonde, taip pat medžiaga iš pagal šios publikacijos projektą 2006 m. vykusios ekspedicijos. Visi tekstai (apie 750) yra spausdinami pirmą kartą. Jie sugrupuoti pagal pagrindinius žanrinius-tematinius principus ir nebuvo redaguojami, išskyrus fonetinių ypatybių suvienodinimą. Peipaus ežero vakarinės pakrantės sentikių folkloras yra etnokonfesinė bendros Rusijos tradicijos versija, susiformavusi ilgalaikėje kitos kalbos aplinkoje. Religinio turinio folkloro dainos, daugiausia vėlyvosios, sukurtos vienuolių ir religinių tekstų skaitytojų. Dauguma jų praėjusiame amžiuje buvo perduodamos iš kartos į kartą rankraščio forma. Krikščioniškos legendos taip pat nepamirštos, nors siužetų nėra gausu. Pasakos - sąlygiškai retos. Daug tradicinio folkloro žanrų vis dar yra svarbi vietos gyventojų dvasinio ir kasdienio gyvenimo dalis. Šiame rinkinyje pristatomos ir religijos bei šeimos kasdienio gyvenimo taisyklės, su svarbiausiomis kalendorinėmis šventėmis ir namų ūkiu susijusios apeigos, papročiai ir tikėjimai, kiti dalykai. Daroma išvada, kad nepaisant folkloro tradicijos sumenkėjimo, vakarinės Peipaus ežero pakrantės sentikių dvasinės kultūros folkloras funkcionuoja ir yra vertas tolesnių studijų.

ENThe book aims at getting the reader familiarized with the particularities of traditional culture and folklore of the local old-believers of the Western coast of the lake Peipsi-Pihkva in Estonia. Until present only several examples of the folklore texts, recorded in the utterance way, have been published in scientific publications. The collection consists of the best examples of texts, recorded in 1930-1969 and stored in the Department of the Russian Folklore of the Estonian Literary Museum in Tartu as well as the materials of the expedition, executed in 2006 according to the project of the publication. All the texts (about 750) are printed for the first time. They are grouped according to the main genre/subject principles and they have not been edited with the exception of unification of phonetic particularities. The folklore of the local old-believers of the Western coast of the lake Peipsi-Pihkva is an ethnic confessional version of the common Russian tradition, which has formed in a durable environment of another language. The religious folklore songs were created by monks and readers of religious texts. In the previous century most of them were passed on from generation to generation by manuscripts. The Christian legends were also not forgotten, although there are little of subjects. Tales are relatively scarce. A lot of genres of traditional folklore are still an important part of the everyday spiritual life of the local inhabitants. The collection also presents the rules for everyday life of the family, including the rituals, traditions and beliefs, related to the most important calendar holidays and the household. The conclusion is made that despite the decrease of the folklore traditions, the spiritual culture folklore of the local old-believers of the Western coast of the lake Peipsi-Pihkva is still functioning and is worth of further studies.

ISBN:
9789949408580
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13506
Updated:
2018-10-23 10:28:57
Metrics:
Views: 6
Export: