Фольклор старообрядцев Литвы : тексты и исследование. T. 1, Сказки. Пословицы. Загадки [подготовил Юрий Новиков ; вступительные статьи Григория Поташенко ... [et al.]

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Фольклор старообрядцев Литвы: тексты и исследование. T. 1, Сказки. Пословицы. Загадки
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007.
Pages:
567 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Sentikiai; Šnektos; Parapijos; Tautosaka; Fonetika; Morfologija; Pasakos; Patarlės; Mįįslės.
EN
The Grand Duchy of Lithuania; Old Ritualists; Dialects; Parishes; Folklore; Phonetics; Morphology; Fairy tales; Proverb; Riddles.
Summary / Abstract:

LTLietuvos rusų sentikių folkloro leidinyje skelbiami ir komentuojami skirtingų žanrų kūriniai, užrašyti XX a. antrojoje pusėje. Tai mokslinė šaltinių publikacija .ir jų tyrinėjimas. Dauguma tekstų skelbiami pirmą kartą. Dalis tekstų buvo paskelbti leidiniuose, kurie jau tapo bibliografine retenybe. Skelbiami autentiški folkloro kūrinių tekstai, išsaugant tarmės morfologinius bei fonetinius ypatumus. Leidinyje skelbiamos pasakos (189 tekstų), patarlės ir priežodžiai (apie 4000) bei mįslės (daugiau kaip 300 tekstų). Šiame tome skelbiami straipsniai, nušviečiantys rusų sentikių bendruomenių Lietuvoje istoriją, apibendrinantys svarbiausius jų folkloro bei tarmės ypatumus. Pasakų sekimo tradicija sentikių bendruomenėse Lietuvoje kur kas gyvybingesnė negu Latvijoje ir Estijoje. Iš Lietuvos sentikių užrašyta apie pusantro tūkstančio tekstų; maždaug dvidešimties geriausių sekėjų repertuarą sudarė nuo penkiolikos iki trisdešimties kūrinių. Galima sakyti, kad iš Lietuvos sentikių buvo užfiksuoti beveik visi rusų pasakų kataloge aprašyti siužetai. Čia aptikti rytų slavų tradicijoje reti siužetai (pasaka apie apsukrų žvirblį, „Trobelė danguje“, „Grybų karas“ ir kt.). Dalis tekstų artimi Pskovo krašte - Baltijos šalių sentikių istorinėje tėvynėje - užrašytiems variantams. Kai kurių siužetų variantų nepaskelbta rusų pasakų rinkiniuose, tačiau jie žinomi ar net populiarūs tradicinėse lietuvių pasakose („Ponas, ežiukas ir grašis“, „Nepabaigiama lino giesmelė“, „Trapcza Piliamniajevičius“); gali būti, kad minėtas pasakas sentikiai perėmė iš lietuvių.

ENThe publication of folk of Russian Old Believers of Lithuania provides and comments on works of various genres written down in the second half of the 20th century. It is a scientific publication of sources and studies thereof. The majority of texts are published for the first time. Part of the texts was published in issues, which have become a bibliographical rarity. Authentic texts of folk pieces are published by preserving morphological and phonetic peculiarities of the dialect. The publication contains fairy tales (189 texts), proverbs and sayings (about 4000) and riddles (over 300 texts). The articles published in this volume describe the history of Russian Old Believers’ community, summarises the key peculiarities of their folklore and dialect. The tradition of story telling in Lithuanian communities of Old Believers’ is more extensive than in Latvia and Estonia. About one and a half thousand of Lithuanian Old Believers’ stories were put down. The repertoire of twenty best story tellers comprised from 15 to 30 stories. It can be stated that almost all plots of Russian fairy tales described in the catalogue were put down from Lithuanian Old Believers. Rare plots in Eastern Slavs’ tradition (fairy tale about the smart sparrow, “The Hut in the Sky”, “the War on Mushrooms”, etc.) were discovered here. Some of the texts are close to the variants put down in the Pskov Oblast – the historic motherland of Old Believers of the Baltic States. Certain variants of plots were not published in collections of Russian fairy tales; however, they are well known and popular in traditional Lithuanian fairy tales. It can also be supposed that Old Believers took these fairy tales from Lithuanians.

ISBN:
9789955201656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20828
Updated:
2017-01-20 08:31:00
Metrics:
Views: 118
Export: