Žemaičių Kalvarija: vienuolynas, bažnyčia ir Kryžiaus kelio stotys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaičių Kalvarija: vienuolynas, bažnyčia ir Kryžiaus kelio stotys
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.
Pages:
178 p
Series:
Žemaitijos vienuolynai
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Dominikonai; Kryžiaus keliai; Kryžiaus kelios stotys; Sakralinės vietos; Vienuolijos; Žemaičių Kalvarija; Žemaičių Kalvarijos bažnyčia; Žemaičių Kalvarijos vienuolynas; Dominicans; Monasteries; Sacred places; Stations of the Way of the Cross; Way of the Cross; Žemaičių Kalvarija; Žemaičių Kalvarija church; Žemaičių Kalvarija cloister.
Contents:
Pratarmė — Didžiausioji Žemaičių šventovė / Jonas Boruta — Žemaičių Kalvarija, buvęs dominikonų vienuolynas ir Svč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia / Adomas Butrimas: Lokalizacija; Fundatoriai; Bažnyčios architektūra; Bažnyčios ir vienuolyno komplekso statybos raida; Vienuolynas; Marijonai Žemaičių Kalvarijoje; Bažnyčios altoriai ir jų paveikslai iki 1896 metų gaisro ir po jo; Kryžiaus kelio stočių paveikslai; Lobynas, procesijų reikmenys, vargonai, varpai; Parapijos mokykla; Former Dominican Cloister and the Church (from 1988, the Basilica Minor) of the Visitation of the Virgin Mary in Žemaičių Kalvarija — Žemaičių Kalvarijos stebuklingasis Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas / Neringa Markauskaitė: Paveikslo kultas Lietuvoje; Atvaizdo ikonografinis tipas ir meninė išraiška; The Miraculous Image of the Mother of God of Žemaičių Kalvarija — Žemaičių Kalvarijos Kančios kelias: istorija, tradicijos ir architektūrinis ryšys su evangelinę Jeruzale / Augustinas Vitėnas: Žemaičių Kalvarijos Kančios kelio įsteigimo istorija; Dominikonų vienuolijos vaidmuo Kančios kelio istorijoje; Marijos kultas ir Kančios kelias; Kalvarijų relikvijos ir jų ryšys su Kančios keliu; Piligrimai ir Žemaičių Kalvarijos atlaidai; Stebuklų pasirodymas Žemaičių Kalvarijoje; Žemaičių Kalvarijos Kančios kelio artimumas evangelinės Jeruzalės planui; Kristaus kančios istorijos įvykių raiška koplyčių architektūroje; „Kryžiauninkės" koplyčia; The Way of the Cross in Žemaičių Kalvarija:History, Tradicions, and Architectural Relations with the Evangelic Jerusalem — Knygos kultūra Žemaičių Kalvarijos dominikonų vienuolyne: komunikacinis aspektas / Arvydas Pacevičius: Vienuolyno biblioteka; Mokyklos biblioteka; Kabinetas; Archyvas; Knygos kultūros sklaida; The Culture of Book in the Dominican Friary of Žemaičių Kalvarija in the Light of Communication — Šaltiniai, literatūra.
Keywords:
LT
Religinis menas / Religious art; Dominikonai; Kryžiaus keliai; Kryžiaus kelios stotys; Sakralinės vietos; Vienuolijos / Monasteries; Žemaičių Kalvarija.
Summary / Abstract:

LTŽemaitija vėlai, tik po Tridento Susirinkimo, XVII a. pirmojoje pusėje, sulaukė dešimties pirmųjų vienuolynų įkurdinimo savose žemėse, bet vienuolynų plėtimasis vėlesniais amžiais lėmė, kad ir žemaičių krašte jie tapo svarbia kultūrinio kraštovaizdžio dalimi, o vienuolynų kultūra - vertingu atskiru gilios ir svarbios tradicijos klodu. Žemaičių Kalvarijos dominikonų vienuolynas nuo pat savo įkūrimo tampa ir amžių būvyje išlieka svarbiausia Žemaitijos šventove. Vienuolystės sukurta tradicija Žemaičių Kalvarijoje, kaip ir visoje Rytų Europoje, nors ir žiaurių prievartos smūgių patyrusi carinės Rusijos okupacijos metais (vienuolyno uždarymas) ir sunkiu sovietinio pokario laikotarpiu (bandymas išgriauti koplyčias), buvo ir išlieka svarbi dvasinį gyvenimą stiprinanti ir atnaujinanti jėga. Ši tradicija, kaip svarbus daugiakultūrinis reiškinys, giliai įsišaknijęs ne tik Europoje, bet ir Lietuvoje, gali padėti mums pažadinti Europos piliečių, ypač jaunimo, sąmonę kūrybingai dvasingumo stiprinimo veiklai. Knygoje aprašoma Žemaičių Kalvarijos bažnyčios, vienuolyno ir kryžiaus kelio stočių įkūrimo istorija, įvertinama architektūrinė ir meninė viso komplekso vertė, aptariama šio religinės šventovės įtaka kultūriniam ir visuomeniniam Žemaitijos gyvenimui. Autoriai naudojasi naujais šaltiniais, atskleidžia labai daug iki šiol netyrinėtų vienuolyno materialaus ir nematerialaus paveldo aspektų. Vertingos leidinyje publikuojamos iliustracijos bei įvairios statistinės lentelės.

ENOnly after the Council of Trent, in the first half od the 17th c., did Samogitia witness the establishment of the first monasteries in its territory. However, the development of monasteries in the subsequent centuries determined their becoming a significant part of the local cultural landscape. Since its very establishment, the Dominican Monastery of Žemaičių Kalvarija remained the key sanctuary of Samogitia. Although having experienced violent suppression during the Russian Tsarist occupation (closure of the monastery) and the Soviet period (efforts to destroy churches), the tradition of monkhood in the Žemaičių Kalvarija as well as in the whole of Eastern Europe was and still is a significant power strengthening and reviving spiritual life. This tradition, as a significant multicultural phenomenon, has deeply rooted in Europe as well as in Lithuania. It can help us awake the conscious of European citizens for activities aimed at strengthening creative spirituality. The book describes the history of the Church of Žemaičių Kalvarija, and the foundation of the Stations of the Way of the Cross, evaluates the architectural and artistic value of the whole of the complex, and discusses its impact on the cultural and public life of Samogitia. The authors use new sources, reveal a great deal of aspects of material and nonmaterial heritage of the monastery, which had never been revealed before. Illustrations and various statistical tables presented in the publication are also very valuable.

ISBN:
998657188X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24748
Updated:
2020-11-26 08:24:55
Metrics:
Views: 33    Downloads: 13
Export: