Sakralinė liaudies dailė ir jos puošyba Lietuvoje bei Lenkijoje. Memorialiniai paminklai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakralinė liaudies dailė ir jos puošyba Lietuvoje bei Lenkijoje. Memorialiniai paminklai
Alternative Title:
Sacral folk art and its decoration in Lithuania and Poland. Memorials
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2007, t. 15, p. 183-204
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Kraštovaizdis / Landscape; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Liaudies menas / Folk art; Religinis menas / Religious art.
Summary / Abstract:

LTLietuva ir Lenkija - kaimyninės valstybės, kurių kraštovaizdį papildo liaudies sakralinės dailės ir mažųjų architektūros formų kūriniai. Tyrimo tikslas - apžvelgti pagrindinius lietuvių ir lenkų liaudies sakralinės dailės dirbinių bruožus, aptarti jų statymo ir puošimo panašumus ir skirtumus. Lyginami pakelių, kapinių bei kitų vietų memorialiniai paminklai. Kaimo religinės kultūros taisyklių laikymasis būdingas Lietuvos ir Lenkijos meistrams. Pastebima sakralinės architektūros ir profesionaliosios dailės įtaka abiejų tautų liaudies meistrų kūryboje. Kuriamos panašios formos (aukšti mediniai kryžiai, pakabinamos mažos koplytėlės, ant žemės statomos koplytėlės, skulptūrėlės) ir siužetai, giminingi kapinių struktūrą sudarantys ir palaidojimo vietą pažymintys elementai. Naudojamos tokios pat medžiagos darbo įrankiai ir gamybos būdai, panaši meistrų patirtis. Lietuvoje seniausi mediniai, Lenkijoje - akmeniniai paminklai. Skiriasi medžio, akmens ir metalo panaudojimas konstrukcijoje, paminklų proporcijos, ornamentika ir proginė puošyba. Lenkijoje paplitusios puošnios dirbtinių gėlių puokštės, Lietuvoje dažniau puošiama gyvomis ar džiovintomis gėlėmis, žalumynų vainikais. Šiandien pakelėse ir kapinėse sutinkami memorialiniai paminklai yra liaudies meno istorijos, pramonės ir naujų technologijų įtakos, bei gyvosios tradicijos pavyzdžiai. Jie atspindi visos tautos ar jos dalies kultūrinį bei religinį paveldą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Sakralinė lietuvių liaudies dailė; Liaudies memorialiniai paminklai; Kultūrinis kraštovaizdis; Smulkioji lietuvių liaudies architektūra; Lithuanian religious folk art; Folk memorial monuments; Cultural landscape; Lithuanian small form folk architecture.

ENThe article is devoted to the ethnographic and folk art research studies on sacral folk art and its decoration in Lithuania and Poland, paying attention on memorials of the roadsides, cemetery and other places. Lithuania and Poland arc two neighbour countries with their landscapes decorated by sacral folk art and architectural works. The aim is to review the main attributes of the works of Lithuanian and Polish sacral folk art, to identify the similarities and differences of their decorations and methods of production. Nowadays memorials seen on the roadsides and cemeteries are the examples of folk art history, living tradition and influence of the industry and new technologies. They reflect the religious and cultural heritage of a nation. Memorials leave the first impression of the character and value system of a particular nation. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14458
Updated:
2018-12-17 12:00:30
Metrics:
Views: 29    Downloads: 11
Export: