Teisinė žemės nuosavybės reikšmė teritorijų planavimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisinė žemės nuosavybės reikšmė teritorijų planavimui
Alternative Title:
Legal significance of land property for territory planning
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2009, t. 33, Nr. 2, p. 82-91
Keywords:
LT
Nuosavybė / Ownership.
Summary / Abstract:

LT1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklausomybę prasidėjo nauji žemės reformos ir teritorijų planavimo procesai. Pradėjus vykdyti žemės pertvarkymo procesą susiformavo naujos privačios žemėtvarkos struktūros. Dėl neprincipingų teisinių nuostatų žemės sklypai formuojami neplaningai, neįvertinant perspektyvaus jų naudojimo. Jų tolesnis vystymas dėl netobulo teisinių valstybės ir privačių interesų suderinimo teritorijų planavimo srityje palaipsniui formuoja tokius neigiamus reiškinius kaip: žemės ūkio teritorijų skaidymas, augantis miestų išdrikimas, nepagrįsta urbanizuojamų teritorijų plėtra. Viena iš galimybių sprendžiant šias problemas galėtų būti nuosavybės teisių pertvarkymas, įvertinant teisingai tiek privačių savininkų, tiek visuomenės interesus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Nuosavybė; Proporcingumo principas; Teritorijų planavimas; Žemės reforma; Žemės tvarkymas; Land reform; Land-use management; Land-use managment; Principle of proportion; Property; Teritory planning; Territory planning.

ENThe paper discusses territory planning and land reform during the period of the independence of Lithuania since 1990. With the beginning of unplanned land restitution private land parcels were formed chaotically. These parcels were not adapted to any developement prospects except farming. So proper planning of these parcels meant a new period of territory planning. An unproper legal system regulating private and state interests in territory planning resulted in such negative processes as fragmentation of farming lands, urban sprawl, unjustified expansion of urban lands. According to this situation, land reallocation principles are suggested that can help to combine private and state interests in the territory planning process. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23694
Updated:
2021-03-04 09:25:47
Metrics:
Views: 32    Downloads: 5
Export: