Kraštovaizdžio, kaip rekreacinės aplinkos, prieinamumo reglamentavimo Lietuvoje ir užsienio valstybėse analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kraštovaizdžio, kaip rekreacinės aplinkos, prieinamumo reglamentavimo Lietuvoje ir užsienio valstybėse analizė
Alternative Title:
Analys is of access to countrys ide regulations in Lithuania and foreign countries
In the Journal:
Urbanistika ir architektūra. 2008, t. 32, Nr. 4, p. 258-268
Keywords:
LT
Atviras kraštovaizdis; Kelio teisė; Kiekvieno žmogaus teisė; Prieigos prie vandens telkinių pakrančių; Prieigos teisė; Prieinamumas prie vandens telkinių; Rekreacija atvirame ore; Rekreacinė aplinka; Rekreacinės teritorijos.
EN
Access to water bodies and coasts; Everyman's right; Lithuania; Open countryside; Open-air recreation; Public right of access; Recreational territories; Right to roads.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos visuomenės teisės laisvai judėti ir užsiimti rekreacine veikla atvirame, neužstatytame kraštovaizdyje Lietuvoje ir užsienio valstybėse. Šiuo metu Lietuvoje tokios universalios teisės, įtvirtintos įstatymuose, nėra, nors kartu nėra ir giežtų draudimų būti ir judėti atvirame kraštovaizdyje. Tačiau žemės, miškų ir vandenų ūkio žemių privatizavimas ir savininkų noras kuo labiau apriboti savo žemes vis labiau mažina visuomenės teises į Lietuvos kraštovaizdį. Straipsnyje apibendrinama šiuo metu galiojanti teisinė bazė, reglamentuojanti Lietuvos visuomenės teises į atvirą kraštovaizdį. Pateikiama užsienio valstybių patirtis šioje srityje. Tai skandinaviškas ir škotiškas modelis, kur galioja universali prieigos teisė. Palyginimui kaip kontrastas pateikiamas Anglijos ir Velso modelis, kur visuomenės teisės į atvirą kraštovaizdį labai ribotos. Apibendrinus esamą situaciją Lietuvoje ir užsienio patirtį, straipsnyje siūloma ir Lietuvoje įstatymu užtikrinti visuomenei kraštovaizdžio prieinamumą. [Iš leidinio]

ENPublic rights of access to engage in recreational activities in open non-urbanized countryside in Lithuania, Scandinavia and UK are analysed in this paper. Currently there is no universal public right of access in Lithuania. On the other hand, there is no strict prohibition to walk or stay in open countryside as well. But public rights of access to the Lithuanian countryside are more and more undermined as privatization of land, forests and water is going on and land owners try to fence their properties. The present Lithuanian legal basis that regulates public access to countryside is evaluated. Foreign experience in this field is reviewed. Scandinavian countries and Scotland adopted universal everyman’s right. On the other side, public rights are very limited in England and Whales. Summarizing these different approaches and current situation in Lithuania proposals on implementing the public right of access in the Lithuanian legislature are presented. [From the publication]

ISSN:
1392-1630
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35300
Updated:
2021-03-04 09:25:54
Metrics:
Views: 13    Downloads: 5
Export: