Чешские и хорватские глаголяши-бенедиктинцы среди православных Литвы и Польши и латинские тексты, записанные кириллицей

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Чешские и хорватские глаголяши-бенедиктинцы среди православных Литвы и Польши и латинские тексты, записанные кириллицей
Alternative Title:
  • Čekų ir kroatų glagolininkai benediktinai tarp Lietuvos ir Lenkijos stačiatikių bei lotyniški tekstai, užrašyti kirilika
  • Czech and Croatian benedictine glagolites among the orthodox ruthenians of Lithuania and Poland and latin texts, written in cyrillic
Keywords:
LT
Bažnytinė istorija; Glagolinė liturgija; Kampuota glagolica; Kirilica; Kultūros istorija; Lietuva ir Lenkija XV-XVI a; Lietuvos ir Lenkijos stačiatikiai; Liturgija; Liturgijos tekstai; Lotyniški tekstai kirilika; Lotynų kalba; Lotynų kalbos tekstai, parašyti kirilica; Ortografija; Rusėnų kalba; Stačiatikiai Lietuvoje; Tikėjimo simbolis; Čekų ir kroatų glagolininkai benediktinai.
EN
Angular glagolitic alphabet; Chech and Croatian Benedictine Glagolites; Cultural history; Cyrillic alphabet; Czech and Croatian Benedictine Glagolites; Ecclesiastical history; Glagolitic liturgy; Latin language; Latin texts in Cyrillic; Latin texts, written in Cyrillic; Lithuania and Poland in the 15-16th centuries; Lithuanian Orthodoxes; Liturgical texts; Liturgy; Orthodox Ruthenians of Lithuania and Poland; Orthography; Religious symbol; Ruthenian language.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje aptariami keturi lotyniški tekstai (Viešpaties malda, Malda Dievo Motinai, Apaštalinis tikėjimo išpažinimas ir Dievo Motinos mišių ištrauka), užrašyti kirilika rusėnų XV–XVI amžiaus rinkinyje. Pirmosios trys maldos užrašytos kartu su vertimu į rusėnų kalbą. Iki mūsų dienų išlikusio nuorašo analizė rodo, kad pirminio įrašo ir vertimo autorius tikriausiai buvo kilęs iš Pietryčių Rusios, gerai mokėjo lotynų ir slavų kalbas. Tai rodo ir transkripcijos tikslumas, ir vertimų kokybė. Rinkinio konteksto ir pačių tekstų analizė leidžia sieti jų atsiradimą su glagolininkų benediktinų iš Prahos Slavų (Emauso) vienuolyno veikla. XIV amžiaus pabaigoje jie apsigyveno Krokuvos priemiestyje ir tikriausiai palaikė ryšius su Lietuvos ir Lenkijos gyventojais stačiatikiais. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses four Latin texts, written in Cyrillic, from a fifteenth-sixteenth century Ruthenian manuscript miscellany. Of these texts - the Lord's Prayer, Hail Mary, the Apostolic Symbol, and a fragment of the order of the Marian mass - the first three are accompanied by Ruthenian translations. The analysis of the Cyrillic Latin texts and their Ruthenian translations shows that their author was a Ruthenian with a good knowledge of Latin, which is evident from the precision of the transcription and the quality of translation. Further analysis of the miscellany's context suggests that the texts' origin is related to contact between Orthodox Ruthenians and Benedictine Glagolites from the Prague Slavonic (Emmaus) Monastery, who settled in Cracow at the end of the fourteenth century at the invitation of the Queen and King of Poland, Jadwiga and Wladyslaw Jagiello. [From the publication]

ISBN:
9786094110269
ISSN:
1648-3294
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22738
Updated:
2013-04-28 20:06:41
Metrics:
Views: 48
Export: