Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564-1588) : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės teismo sistemos formavimasis (1564-1588): disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
128, 26 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
16 amžius; Politinės teisės / Political rights.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje tiriamas LDK žemės teismų susikūrimas nuo pat pirmųjų bandymų juos įsteigti iki pat III Lietuvos Statuto patvirtinimo 1588 m. Joje bandoma paneigti arba papildyti daugelį tradicinių LDK istoriografijos teiginių apie žemės teismų reformos eigą ir jos pobūdį, iškeliamos naujos teorinės ir praktinės šio proceso interpretacijos, bandoma jas pagrįsti. Šalia senos ir tradicinės nuomonės dėl Lietuvos bajorų siekio gauti pilietines teises (emancipacija), lygias Lenkijos bajorų teisėms, ieškoma ir kitų reformą nulėmusių aplinkybių. Aptariamas ir Livonijos karo faktorius, ir valstybės pertvarkymo realios unijos su Lenkija sudarymo išvakarėse būtinybė. Darbe aptariama ir naujoji regioninio elito grupė – pavietų žemės teismo pareigūnai, šio bajorijos tarpsluoksnio atsiradimo ir vystymosi aplinkybės, tos grupės atstovų giminystės ryšiai. Atkreipiamas dėmesys ir į žemės teismą kaip teismo bei notarinę įstaigą, jo, kaip formaliai savarankiškos bajoriškosios institucijos reikšmė kasdieniniame šalies gyvenime. Disertacija apibendrinama Išvadose (6 punktai). Taip pat pridėti du darbo Priedai bei LDK pavietų žemės teismo pareigūnų (1566-1588) vardinis sąrašas darbo tekste. [Iš leidinio]

ENThe thesis analyses the establishment of land courts in the Grand Duchy of Lithuania (the GDL) – from the very first efforts to set them up to the approval of the Third Lithuanian Statute in 1588. The study makes an attempt at denying or complementing most traditional statements of the GDL historiography on the course and nature of land court reform, presents new theoretical and practical interpretations of this process and tries to justify them. In addition to the long-standing traditional opinion on the ambition of the Lithuanian nobility to obtain civil rights (emancipation) equal to those of the Polish nobility, the thesis also looks for other circumstances that determined his reform. The study discusses the factors of the Livonian war and the necessity for restructuring the state on the eve of making a realistic union with Poland. The thesis also discusses the new regional elite group – land court officials of urban counties, the circumstances of the origin and development of this nobility stratum and family relations of this group's representatives. The study also focuses attention on the land court as a judiciary and notarial office and its importance as of a formally independent institution of the nobility in the country’s everyday life. The thesis draws conclusions (6 points), and also includes two Annexes and a nominal list of land court officials of the GDL urban counties (1566-1588).

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10882
Updated:
2022-02-07 20:08:35
Metrics:
Views: 22
Export: