Valstybinių verslo įmonių valdymo tobulinimo galimybės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybinių verslo įmonių valdymo tobulinimo galimybės
Alternative Title:
Preconditions for improving management of government-owned enterprises
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2013, t. 12, Nr. 1, p. 36-49
Keywords:
LT
Auditas / Audit; Įmonės. Bendrovės / Companies. Enterprises; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTValdymo bei administravimo principai yra svarbūs ne tik privačių, bet ir valstybinių įmonių veiklos rezultatams. Tačiau pastaruoju metu šios įmonės yra valdomos nepakankamai efektyviai, o tai sąlygoja ir neaukštus šių įmonių veiklos rodiklius. Straipsnyje, remiantis Lietuvos valstybinių verslo įmonių veiklos analize, LR Vyriausybės teikiamomis ataskaitomis ir nutarimais, Baltijos bendrovių valdymo instituto Baltijos šalyse (Baltic Corporate Governance Institute) bei VšĮ „Organizacijų vertinimo agentūra“ atliktais tyrimais, analizuojama Lietuvoje valstybinių įmonių valdymo ir administravimo kokybė. Remiantis atlikta analize, straipsnyje teikiamos rekomendacijos, kaip tobulinti dabartinį Lietuvos valstybinių įmonių valdymo ir administravimo lygį, taikant Lietuvoje dar mažai naudojamą valdymo ir administravimo auditą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Verslo įmonės; Valdymas; Teisinė bazė; Auditas; Vertinimas; Government-owned enterprises; Management; Legislative framework; Audit; Evaluation.

ENPrinciples and techniques of management and administration are essential not only in the private sector, but in the public enterprises as well. However, nowadays such governmentowned companies often face the critics for lacking effectiveness and having low performance results. The paper presents the analysis of management and administration quality in Lithuania’s Government-owned enterprises. The analysis is based upon the Lithuanian Government-owned Business Companies performance analysis, the reports and resolutions of the Government of the Lithuanian Republic, statistical data, the study reports of the Baltic Institute of Corporate Governance in the Baltic countries (Baltic Institute of Corporate Governance) and Lithuanian Public Institution "Organization Evaluation Agency". On the basis of this analysis, recommendations for improving management and administration of the Lithuanian Government-owned enterprises are provided and possibilities for applying management and administration audit are discussed. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.12.1.4003
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46727
Updated:
2018-12-17 13:33:40
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: