Mikalojaus Akelaičio laiškai Adamui Zawadzkiui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mikalojaus Akelaičio laiškai Adamui Zawadzkiui
In the Journal:
Knygotyra. 2007, t. 49, 188-213 p
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mikalojus Akelaitis; Adamas Zawadzkis; Lietuviška knyga; 19 amžius; Korespondencija; Knygų leidyba; Lituanistinė biblioteka.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Knygų leidyba; Korespondencija; Lietuviška knyga; Lituanistinė biblioteka.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje skelbiami keturi žinomo visuomenininko ir kultūrininko, rašytojo ir kalbininko Mikalojaus Akelaičio laiškai Adamui Zawadzkiui ir su jais susijęs penktas dokumentas - Józefo Zawadzkio firmos knygyno ir spaustuvės sąskaita, išrašyta Akelaičio vardu 1856 m. spalio 30 / lapkričio 11 d. XIX a. epistolinis palikimas - svarbus to meto Lietuvos kultūros ir visuomenės, knygos kultūros reiškinių ir jos veikėjų pažinimo šaltinis. Šiuo požiūriu Akelaičio laiškai sudaro labai reikšmingą jo kūrybinio palikimo dalį. Lietuvos knygos mokslininkams jie teikia žinių apie Akelaitį kaip bene pirmąjį knygų autorių profesionalą, organizuotos lietuviškų knygų leidybos iniciatorių, vienos iš vertingesnių XIX a. lituanistinės asmeninės bibliotekos kūrėją. Akelaičio korespondencijos chronologinės ribos gana plačios. Galima skirti dvi jų grupes: laiškai, parašyti iki pirmosios emigracijos į Paryžių 1861 m., ir vėlesnis susirašinėjimas gyvenant emigracijoje nuo 1964 iki 1887 metų. Lietuviškosios knygos istorijai ypač svarbi pirmoji laiškų grupė, atskleidžianti Akelaičio domėjimąsi lietuviškąja leidybos produkcija, jo kūrybinius ir leidybinius planus, bibliotekos komplektavimo aplinkybes ir kita. Straipsnyje publikuojami laiškai gali būti vadinami ankstyviausiais Akelaičio epistolinio palikimo paminklais. Minėti keturi laiškai ir sąskaita skelbiami pagal chronologinę seką, pirmiausia pateikiant jų originalų skaitmenines kopijas, o paskui - lietuviškąjį vertimą.

ENThe article publishes four letters, written by the well-known writer and linguist Mikalojus Akelaitis to Adam Zawadzki and the fifth document, relating to the said letters, i. e. the bill, issued by the bookstore and printing-house of Józef Zawadzki’s company on behalf of Akelaitis on 30 October / 11 November 1856. The epistolary legacy of the 19th century is an important phenomenon of the culture, the society and the book culture of Lithuania of the period and a source of cognition of its agents. In those terms Akelaitis’s letters form a very significant share of his creative legacy, since they provide information to Lithuanian book scholars on Akelaitis as the first professional on the issues of book authors, initiator of the organized publication of Lithuanian books and the creator of one of the most valuable personal Lithuanian libraries of the 19th century. The chronological limits of Akelaitis’s correspondence are rather broad. One can distinguish the following groups of the said limits: the letters, written before his first immigration to Paris in 1861 and his later correspondence while living in emigration during the time period from 1864 till 1887. The first of the said groups of letters is especially important to the history of the Lithuanian book, since it reveals the interest, taken by Akelaitis in the Lithuanian publications, his creative and publishing related plans, circumstances of development of his library, etc.. The letters, published in the article can be called the earliest records of his epistolary legacy. The four letters and the bill are presented chronologically, first presenting the copies of the original letters, followed by their translations into Lithuanian.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11701
Updated:
2018-12-17 11:57:59
Metrics:
Views: 18    Downloads: 5
Export: