Kultūrinė Mikalojaus Akelaičio veikla emigracijoje 1867-1877 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kultūrinė Mikalojaus Akelaičio veikla emigracijoje 1867-1877 metais
Alternative Title:
The Cultural Activity of Mikalojus Akelaitis During His Emigration in 1867-1877
In the Journal:
Kultūrologija [Culturology]. 2006, t. 14, p. 277-292
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kultūra emigracijoje; Tautinis tapatumas; Kultūrinė veikla.
Keywords:
LT
Kultūrinė veikla; Migracija / Migration; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTMikalojus Akelaitis (1829–1887) – žymus lietuvių švietėjas, aktyvus 1863 m. sukilimo dalyvis, po sukilimo nuslopinimo likusį savo gyvenimą praleido Prancūzijoje. Aktyviai dalyvavo lenkų emigrantų demokratinių partijų veikloje, daug rašė įvairios korespondencijos į vietos lenkų ir Lenkijos laikraščius. Iš jo žinučių, apybraižų galima teigti, jog jam buvo nesvetimos socialinio teisingumo, krikščioniškojo socializmo idėjos. Pasilikdamas unijinės tradicijos šalininku, jis pasisakė už tautų lygiateisiškumą, demokratiją. Straipsnio autorius – nors M. Akelaitis rašė lenkiškai – jį laiko pirmu profesionaliu lietuvių žurnalistu. [Iš leidinio]

ENMikalojus Akelaitis (1829–1887) is a famous Lithuanian enlightener, an active participant of the 1863 uprising, who afterwards spent the rest of his life in France. He was actively involved in the activity of democratic parties of Polish emigrants and wrote a lot of correspondence to the local and Polish periodical press. His messages and sketches evidence that the ideas of social justice and Christian socialism were not alien to him. Remaining the supporter of a union tradition, he spoke for the equality of nations and democracy. The author of the article considers Akelaitis to be the first professional Lithuanian journalist, even though he wrote in Polish.

ISBN:
9789986638858
ISSN:
1822-2242
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7326
Updated:
2018-12-17 11:50:08
Metrics:
Views: 24    Downloads: 6
Export: