Coordination of social justice and economic efficiency principles transforming the pension system

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Coordination of social justice and economic efficiency principles transforming the pension system
Alternative Title:
Socialinio teisingumo ir ekonominių efektyvumo principų koordinacija transformuojant pensijų sistemą
In the Journal:
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTTyrimo tikslas - išnagrinėti socialinio teisingumo ir ekonominio efektyvumo teorijų pagrindinių teiginių derinimo galimybes ir jų poveikį pensijų sistemos transformavimui. Nagrinėjant pensijų sistemos formavimo principus, išanalizuota principinė namų ūkio schema, išskirti dualiai priešingi pensijų sistemos formavimo principai: valstybinio socialinio draudimo ir individualios atsakomybės principai, socialinio teisingumo ir ekonominio efektyvumo principai, taip pat ekvivalentiškumo, solidarumo, aprūpinimo ir globos principai. Analizuojant ekonominių teorijų pagrindinių teiginių raidą, išskirti rinkos, socialinio teisingumo, socialinės rinkos variantai. Išnagrinėta valstybės ekonominė politika, daranti įtaką tam tikriems ekonominiams santykiams ir sprendimams. Ekonomiškumo ir socialinio teisingumo empiriniame tyrime išnagrinėti pagrindiniai pensijų sistemos transformavimo etapai, konstatuoti metai ir pateikti tam tikri apibūdinantys komentarai. Konstatuota, kad pensinio aprūpinimo sistema yra tiesiogiai susijusi su pajamų perskirstymo problema, kurioje skirtingus vaidmenis gali vaidinti valstybė ir individas. Valstybės vaidmens įtaka pagal ekonomiškumo teoriją priklauso nuo pasirinkto valdymo modelio. Lietuvoje diegiama pažangi pensijų sistema, kurioje išskirtos trys pensijų pakopos. Tačiau diegimo praktika pademonstravo, kad buvusios socialistinės šalys susiduria su specifinėmis problemomis. Tyrimas parodė, kad socialinis teisingumas ir ekonominis efektyvumas, transformuojant pensijų sistemą, derintas nevienodai. Sprendimai neretai buvo sąlygoti remiantis ekonominio efektyvumo principu.Reikšminiai žodžiai: Socialinis teisingumas; Ekonominis efektyvumas; Pensijų sistema; Social justice; Economic efficiency; Pension system; Pension system.

ENThe pension reform encountered problems of coordination of social justice and economic efficiency principles. The study shows that coordination of these principles does not supply generally accepted recommendations, yet there is formulated a very important and clear State policy to endeavour to put into the priorities the principles of economic and social justice. The present analysis shows that transformation of pension systems in the former socialist countries is facing additional problems, which are determined not only by the specific economic, demographic situation, but also by the public preparation for the warnings of the principles of redistribution. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21815
Updated:
2018-12-17 12:29:32
Metrics:
Views: 28    Downloads: 3
Export: