The Formation of social insurance institutions of the Baltic States in the post-socialist era

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Formation of social insurance institutions of the Baltic States in the post-socialist era
In the Journal:
Journal of European social policy. 2006, Vol. 16, no. 3, p. 259-270
Keywords:
LT
Socialinė apsauga. Pensijos / Social security. Pensions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiami skirtumai, kurie iškilo trijų Baltijos šalių socialinio draudimo sistemose po to, kai jos atgavo nepriklausomybę. Vertinama, kiek artimai Estijos, Latvijos ir Lietuvos socialinio draudimo institucinės struktūros yra panašios į įvairius socialinės apsaugos institucujų idealius tipus, aprašytus mokslinėje literatūroje. Gauti rezultatai rodo, kad, apskritai, Estijos ir Latvijos socialinės apsaugos sistema gali būti priskiriama mišriam - bazinės apsaugos ir korporaciniam modeliui, net, jeigu šiose šalyse ir yra tam tikrų silpnų tikslinio modelio elementų. Priešingai, pasirodo, kad instituciniai pokyčiai vystant socialinio saugumo sistemą Lietuvoje privedė prie socialinio aprūpinimo bazinės apsaugos ir tikslinio modelio kombinacijos. Nors visos trys šalys pradėjo nuo identiškų socialinės apsaugos institucijų, paveldėtų iš Sovietinių laikų, tarp jų yra ne vien tik panašumai, bet ir įvairovė, kaip socialinės politikos srityje imamasi spręsti problemas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Baltijos šalys (Baltic states); Rytų Europos šalys (Eastern Europe states); Socialinio saugumo institucijos; Socialinio aprūpinimo padėtis; Baltic States; Eastern Europe; Social security institutions; Welfare state.

ENThe article presents an overview of differences, which emerge in social insurance systems of three Baltic countries after their restored independence. The author evaluates how closely institutional structures of social insurance systems in Estonia, Latvia, and Lithuania resemble various ideal types of social insurance institutions described in scientific literature. Produced results indicate that, in general, social insurance systems in Estonia and Latvia can be ascribed to a mixed – basic care and corporation model, even if one observes in these countries certain weak elements of the targeted model. On the contrary, it turns out, institutional changes that took place in developing Lithuanian social protection system led to a combination of basic protection of social provisions and the targeted model. Even though all three countries started with identical social protection institutions, inherited from the Soviet times, among them, one finds not only similarities, but also variety reflected in different approaches to tackling problems in the area of social policy.

ISSN:
0958-9287; 1461-7269
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7152
Updated:
2020-07-21 12:48:05
Metrics:
Views: 27
Export: