Zakopanės stilius : lenkiškasis ar jogailiškasis?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Lenkų kalba / Polish
Title:
Zakopanės stilius: lenkiškasis ar jogailiškasis?
Keywords:
LT
"tautinis stilius"; Architektūra; Etnografija; Kolonijinė architektūra; Medinė architektūra; Mykolas Brenšteinas; Saldutiškio dvaras; Saldutiškio geležinkelio stotis; Stanislovas Vitkevičius; XIX a. II pusė - XX a. pradžios architektūra; Zakopanės stilius; Žemaitija.
EN
"national style"; Architecture; Architecture of 2half of 19th - early 20th century; Colonial architecture; Ethnology; Mykolas Brenšteinas; Saldutiškis estate; Samogitia; Stalislaw Witkiewicz; Stanislaw Witkiewicz; The train station in Saldutiškis; Wooden architecture; Zakopane (Poland) stile; Zakopane Style architecture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptarta Zakopanės stiliaus raiška Saldutiškyje. 1899 metais Stanislovo Vitkevičiaus pastatyta Saldutiškio geležinkelio stotis buvo panaši į prieš keletą metų Zakopanėje statytus namus. Vitkevičiaus projektams buvo būdinga daili įvairių elementų, paimtų iš Podhalės medinės architektūros, ir vėlyvo istorizmo formų kombinacija. To paties laiko Zakopanės pastatus ir lietuviškąjį vienija ne tik formos ypatumai, bet ir jų mecenatystė. Skatinamas lenkų žemvaldžių, kurie žavėjosi Vitkevičiaus tautinio stiliaus idėja ir savo lėšomis rėmė jos plėtrą, Zakopanės stilius galėjo įgyti materialų pavidalą ir Podhalėje, ir Lietuvoje. Saldutiškį ir Zakopanę siejo dar vienas svarbus dalykas. Medinius konstrukcijos elementus ir detales pagamino Vitkevičiaus į Lietuvą pasiųsti Podhalės kalniečiai, turbūt tie patys, kuriuos dailininkas išmokė Zakopanės stiliaus statydindamas vilas Zakopanėje. Taigi Saldutiškio geležinkelio stotis turėjo patriotinio manifesto reikšmę. Dalis XIX a. pabaigos – XX a. pradžios lenkų šviesuomenės Zakopanės stilių laikė iš esmės lenkišku. Tačiau Vitkevičius plačiau suvokė Zakopanės stiliaus misiją. Kartu su akivaizdžiu lenkiškumu jis turėjo taip pat tapti nacionalinio stiliaus ekvivalentu visai jogailaitiškajai visuomenei. Saldutiškio stotį galima traktuoti kaip akivaizdų kolonijinės architektūros pavyzdį. Vis tik Vitkevičiaus akimis, tai pirmiausia buvo paminklas romantiško mėginimo išsaugoti jogailaitiškos Respublikos žemių civilizacijos bendrumą.

ENThe article discusses the expressions of the Zakopane style in Saldutiškis. The railway station constructed by Stanislavas Vitkevičius in Saldutiškis in 1899 was similar to a house recently built in Zakopane. Vitkevičius’ projects were marked with an interesting combination of various elements originating from the wooden architecture of Podhale and forms of the late historicism. Zakopane buildings of the same period and Lithuanian buildings are united by form peculiarities and the same patronage. Encouraged by Polish landlords admiring Vitkevičius’ idea of folk style and financially supporting its development the style of Zakopane could manifest in Podhale and Lithuania. There was one more thing that united Salduškis and Zakopane. Wooden construction elements and details were manufactured by highlanders sent by Vitkevičius from Podhale to Lithuania. They were probably the same highlanders whom the artist taught the style of Zakopane when building villas in Zakopane. Therefore, the railway station in Saldutiškis has a patriotic manifestation. Part of Polish intelligentsia of the end of the 19th century–beginning of the 20th century considered the style of Zakopane to be a Polish style. However, Vitkevičius had a wider perception of the mission of the Zakopane style. Together with its Polish features this style had to become an equivalent of the national style for the whole Jagiellon society. The station in Saldutiškis can be interpreted as an obvious example of colonial architecture. According to Vitkevičius, this was primarily a monument to the romantic efforts to preserve the common features of Jagiellon lands.

ISBN:
9986638488
ISSN:
1822-2285
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21483
Updated:
2018-12-17 11:24:28
Metrics:
Views: 80    Downloads: 2
Export: