Šalis, kurios nebuvo (Stanislovo Bohušo-Sestšencevičiaus kūrybinio metodo klausimu)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šalis, kurios nebuvo (Stanislovo Bohušo-Sestšencevičiaus kūrybinio metodo klausimu)
Alternative Title:
The Land that did not Exist (on the Issue of the Creative Method of Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius)
In the Journal:
Menotyra. 2005, Nr. 3 (40), p. 1-14
Keywords:
LT
Miuncheno tapybos mokykla; Realizmas; Intuityvizmas; Estetizmas; Erotizmas; Fotografija; Kopija; Reprodukcija; Iliustruota periodika.
EN
The Munich school; Realism; Aesthetism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama XX a. pr. Vilniaus dailininko St. Bohušo-Sestšencevičiaus grafika. Atskleidžiamos šio autoriaus piešinių sąsajos su kitomis vaizdinės kūrybos sritimis – fotografija ir periodinių leidinių iliustracijomis; aptariama laikotarpiui būdingų kultūrinių mitų įtaka jo meniniam pasaulėvaizdžiui. Pasitelkus konkrečius dailės pavyzdžius, ryškinamas nevienareikšmis amžių sandūros realizmo pobūdis, nulemtas prieštaringų modernios epochos veiksnių. St. Bohušo-Sestšencevičiaus kūryba gali tapti puikiu įrodymu, koks nevienareikšmis buvo XIX-XX a. sandūros realizmas ir kaip rizikinga tokią dailę matuoti elementariu buitiniu matu. Piešiniuose ir drobėse dailininkas išpuoselėjo universalų, apibendrintą „pakraščių“ kasdienybės vaizdinį, kurio geografiniai kontūrai apytikriai sutapo su istorinėmis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės apybraižomis bei rytinių Lenkijos žemių ribomis, o turinys išreiškė XIX a. pabaigoje lenkų visuomenei būdingą romantinį požiūrį. Menininkas naudojosi ne tik tradiciniais dailės metodais, bet ir naujomis, fotografijos suteiktomis, vaizdo konstravimo galimybėmis. Be to, jo meninę vaizduotę paveikė periodinių leidinių iliustracijos, reprodukcinė spauda.

ENThe article deals with the graphics of Vilnius painter of the 20th century Stanislovas Bohušas-Sestšencevičius. Links of drawings of this artist with other spheres of visual creative work – photography and illustrations of periodicals – are revealed; the influence of cultural myths characteristic of that time on his artistic world image is discussed. With the help of specific examples of art an ambiguous nature of the turn of the centuries determined by contradictory factors of the modern epoch is elucidated. Creative work of St. Bohušas-Sestšencevičius can become good proof of how ambiguous realism of the turn of the 19th-20th centuries was and how risky it is to measure such art by an elementary everyday measure. In his drawings and canvases the artist fostered a universal, generalised everyday image of the “margins” whose geographical contours approximately coincided with the borders of the Grand Duchy of Lithuania and the eastern lands of Poland, and the contents expressed a romantic attitude characteristic of the Polish society of the end of the 19th century. The artist used not only traditional art methods but also new possibilities of constructing the image presented by the photograph. Moreover, his artistic imagination was influenced by illustrations of the periodicals, the reproduction press.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1303
Updated:
2018-12-20 23:04:39
Metrics:
Views: 77    Downloads: 2
Export: