Šv. Kazimieras mūsų krašto žmonių atmintyje - praeityje ir šiandien

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šv. Kazimieras mūsų krašto žmonių atmintyje - praeityje ir šiandien
Alternative Title:
Heilige Kasimir im Gedächtnis der Menschen Unseres Landes - in der Vergangenheit und Heute
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2007, Nr. 36, p. 9-26
Keywords:
LT
Hagiografija; Istorija; Istorikai; Krikščionybė; Kultūra; Liaudis; Lietuva; Lietuvos Katalikų Bažnyčia; Požiūriai; Šv. Kazimieras; Šventieji.
EN
Christianity; Culture; Folk; Hagiography; Historians; History; Lithuania; Lithuanian Catholic Churche; Opinions; Saints; St. Casimir.
Summary / Abstract:

LTRemiantis XX a. pirmosios pusės lietuviškojo religingumo tyrinėtojo A. Maceinos išvadomis, lietuviams šventieji svarbūs ne tiek kaip užtarėjai pas Dievą, bet visų pirma kaip krikščioniškojo gyvenimo pavyzdžiai. Tai ypač ryšku žvelgiant į Šv. Kazimiero prisiminimą mūsų krašto žmonių sąmonėje įvairiais Lietuvos istorijos laikotarpiais. Ankstyviesiems, tuoj po šventojo karalaičio mirties parašytiems jo gyvenimo aprašymams (lotynų kalba — vyskupo Zacharijo Ferreri (1521), Grigaliaus Svencickio (1568), lenkų kalba - Petro Skargos SJ (1570)) būdinga iki Jono ХП laikų vyravusi asketinė šventumo samprata. Iki pat XX a. antrosios pusės Šv. Kazimieras buvo žinomas, kaip Tėvynės ir jos laisvės gynėjas, bet jo asmenybė ir gyvenimas nebuvo kruopščiai ištyrinėti. XX a. antrojoje pusėje - XXI a. pradžioje švęsti trys šventojo Kazimiero jubiliejai paskatino pažinti šio šventojo gyvenimą ir asmenybę, apmąstyti jo reikšmę mūsų tautos gyvenime. Pastaraisiais metais, ypač nuo 2004 m., kai švęstos Šv. Kazimiero pripažinimo šventuoju 400-osios metinės, Šv. Kazimierą vertiname ne tik kaip krikščionio pavyzdį, valstybininką, bet ir kaip žmogų, kuris rimtai ir nuoširdžiai siekė gyventi pagal Kristaus Evangeliją.

ENBased on the conclusions of Maceina, the researcher of Lithuanian religiousness in the first half of the 20th c., the saints were important for Lithuanians not only as patron saints, but primarily as the examples of Christian life. It is particularly evident in the memory of St Casimir by the inhabitants of our country at different historical periods of Lithuania. The early biographies, written right after the death of the crown prince (in Latin – by bishop Zacharias Ferreri (1521), Grzegorz Święcick (1568), in Polish – Piotr Skarga SJ (1570)), could be characterised by the ascetic concept of sainthood which prevailed before Pope John ХII. Before the second half of the 20th c. St Casimir was known as the advocate for the Homeland and its freedom, yet his personality and life were not thoroughly explored. The three anniversaries of St Casimir celebrated in the second half of the 20th c. – at the beginning of the 21st c. urged to get to know the life and personality of the saint and reflect upon his significance in the life of our nation. In recent years, in particular since 2004, when the 400th anniversary of the canonisation of St Casimir was celebrated, St Casimir has been viewed not only as an example of a Christian and a statesman, but also as a person who seriously and sincerely sought to live according to the Christ’s Gospel.

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35860
Updated:
2018-12-17 12:08:08
Metrics:
Views: 41    Downloads: 3
Export: