Jaunimo subkultūrinės saviraiškos reikšmė socializacijos procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jaunimo subkultūrinės saviraiškos reikšmė socializacijos procese
Alternative Title:
Meaning of subcultural youth's self-expression during socialization process
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 2 (23), p. 192-196
Keywords:
LT
Jaunimas / Youth; Socializacija / Socialization; Subkultūra / Subculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjamos subkultūrinio jaunimo socializacijos šiuolaikinėje visuomenėje problemos. Straipsnis aktu alus tuo, kad nūdienos socialiniame gyvenime besireiškiančios jaunimo subkultūrinės grupės nebuvo analizuotos kaip atliekančios jaunimo socializacijos funkciją. Tyrimo metu užrašyta ir iššifruota trisdešimt interviu su jaunimo subkultūrinės bendrijos nariais (respondentų amžius 18-30 m.). Tyrimas atliktas 2005-2008 m. Pateikėjų atrankos kriterijus - sąmoningas suvokimas ir savęs priskyrimas subkultūrai, veikloje dalyvaujančių žmonių rekomendacijos, aktyvumas subkultūrim3 me gyvenime. Atlikto tyrimo duomenys leidžia teigti, kad jaunimas subkultūrinėse veiklose atranda tradicinių stereotipe nevaržomą saviraiškos lauką, kurio pasigenda tradiciniame, normų susaistytame suaugusiųjų pasaulyje. Dalyvavimas subkultūrinėse veiklose jaunimui teikia pasitikėjimo savo jėgomis, sustiprina savojo "aš" tapatybę. D. Hebdidge subkultūrą traktavo kaip visuomenės "seismografą", kuris fiksuoja bet kuriuos pokyčius sociume; Jo nuomone, jaunimo subkultūrų charakteristika atspindi plačiosios visuomenės savybes. Taigi, jei subkultūros nariai kritikuoja neigiamas plačiųjų masių savybes, tai galima laikyti normaliu, o kartu ir vertu dėmesio reiškiniu. Tyrimo metu pastebėta, kad tiek plačiojoje visuomenėje, tiek moksliniame diskurse subkultūros tradiciškai traktuojamos kaip marginalus reiškinys, tačiau jis nusipelno didesnio įvertinimo.Nustatyta, kad tiriamosios pankų subkultūros nariai arba jai prijaučiantys asmenys, organizuoja alternatyvias altruistines, humaniškas veiklas (pvz., benamių maitinimą"), bendraudam1 tarpusavyje, stengiasi išvengti hierarchizuoto santykių modelio, akcentuoja betarpišką savitarpio pasitikėjimą ir saugu n l° jausmą subkultūroje. Dalyvavimas (kurio įsitraukimo lygiai gali būti įvairūs) padeda susikurti išskirtinį identitetą, išlaikyti savas vertybes, nepriklausyti nuo masių diegiamų elgesio ir mąstymo modelių, veikti savarankiškai. Kadangi dalyvavimas subkultūroje dažnai nėra viso gyvenimo projektas (nors pasitaiko ir išimčių), galima teigti, kad tai atlieka savotišką jaunimo socializacijos funkciją. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Socializacija; Jaunimas; Subkult8ra; Socialization; youth; Subculture.

ENThe aim of the article is to reveal the main reasons for involving youth into subcultural communities. Research objectives are: a) to explore peculiarities of youth's socialization, b) to analyze youth in paradigm of age, c) to present "subculture" as a phenomenon, d) to research what reasons influence young people to join subcultural life, e) to analyze what experiences young people feel while participating in subcultural activities and how these people perceive those experiences themselves. Interviewees were sampled according to their involvement into subcultural activities, furthermore attention was paid to whether the respondents define themselves as 'being in subculture', or 'being involved into subultura activities'. Research methods. Ethnographic research methods were used to obtain empirical data. The qualitative research was conducted during years 2005-2008. Respondents were sampled using the so called "snow-ball method". Research data. Thirty interviews with members of punk subculture (age of the respondents was from 18 till 30J were collected. Interviews were transcribed, the texts were structured according to the themes of the interview. Research results showed that young people find traditions and stereotypes-free environment where they c a D express themselves freely. Participation in subcultural activities strengthens youth's identity and self-confidence. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21170
Updated:
2018-12-17 12:27:55
Metrics:
Views: 89    Downloads: 25
Export: