Antikonformistinė filosofija kaip kūrybiškumo prielaida jaunimo (sub)kultūroje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antikonformistinė filosofija kaip kūrybiškumo prielaida jaunimo (sub)kultūroje
Alternative Title:
Anticonformist philosophy as precondition for creativity within youth (sub)culture
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose [Applied research at the colleges of Lithuania]. 2009, Nr. 6, p. 86-92
Keywords:
LT
Judėjimai / Movements; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kūrybiškumas / Creativity; Subkultūra / Subculture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama kūrybiškumo raiška jaunimo subkultūroje, identiteto reprezentavimas ir įtvirtinimas per meninę-kūrybinę veiklą. Analizei pasirinktas pankų subkultūros atvejis, kadangi tai viena ilgiausiai kultūriškai ir idėjiškai aktyvių socialinių jaunimo grupių, gyvuojanti ilgiausiai (apie 3 dešimtmečius) iš daugumos po antrojo pasaulinio karo atsiradusių socialinių judėjimų, turinti unikalias idėjas bei nusistovėjusias praktikas. Straipsnyje remiamasi šios subkultūros kokybinio tyrimo, atlikto Lietuvoje 2005-2008 m., rezultatais. Išanalizavus rezultatus pastebėta, kad kūrybiška kolektyvinio tapatumo konstravimo prigimtis šioje subkultūroje reiškiasi per įvairių veiklų įgyvendinimą, ypač remiantis antikonformistine filosofija. Straipsnyje pristatyta kūrybinė subkultūros prigimtis, aptartos kūrybiškumo ir kolektyvinio tapatumo konstravimo proceso sąsajos, analizuojami kūrybiškumą įprasminantys subkultūrinės filosofijos ir etikos bruožai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Antikonformistinė filosofija; Antikonformizmas; Kultūrinė rezistencija; Kūrybiškumas; Pankai; Subkultūra; Tapatumo konstravimas; Tapatybė; Anti-conformist philosophy; Anticonformity; Creativity; Cultural resistance; Identity; Punk; Subculture.

ENThe article analyses the expression of creativity in the youth subculture, representation of identity, and self-affirmation through artistic and creative activities. The case of punk subculture was chosen for the analysis because it is one of the longest-active, both culturally and socially, group of young people that has been existing for the longest time (around three decades) out of most social movements that came to being after the Second World War, which has unique ideas and well-established practices. The article is based on the results of the qualitative study of this subculture carried out in Lithuania in 2005-2008. It was observed from the analysis of those results that the creative nature of the collective identity construction in this culture is expressed through the implementation of various actives, especially on the basis of the anti-conformist philosophy. The paper presents the creative nature of the subculture, discusses the associations between creativity and collective identity construction, and analyses the features of the subcultural philosophy and ethics that actualise to creativity.

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28022
Updated:
2016-09-08 16:40:03
Metrics:
Views: 39
Export: