Saugumo jausmo konstravimas neformalioje jaunimo subkultūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Saugumo jausmo konstravimas neformalioje jaunimo subkultūroje
Alternative Title:
Constructing "sense of security" within non-formal youth subculture
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTLietuvoje empirinių etnologinių ar antropologinių tyrimų „saugumo jausmo“ konstravimo neformaliose jaunimo subkultūrose tema iki šiol nėra atlikta, išskyrus etnologinius E. Ramanauskaitės jaunimo subkultūrų tyrimus (2001, 2004). Straipsnio autorės atliktų tyrimų rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad būrimuisi į socialines grupes turi įtakos nesaugumo jausmas visuomenėje. Straipsnyje asmens saugumo jausmas traktuojamas kaip pozityvios patirtys, bendrumo jausmas, proaktyvumas. Straipsnio tikslas – ištirti saugumo jausmo konstravimo galimybes ir ypatumus jaunimo subkultūrinėje bendruomenėje, pabrėžiant pasitikėjimo ryšių ir saugios aplinkos kūrimą analizuojamos subkultūros viduje. Atlikus etnografinį tyrimą atskleista, kad dalyvavimas grupės veikloje teikia pasitikėjimo savimi ir kitais, o pačios subkultūros viduje, yra retų išimčių, dominuoja pasitikėjimu grįsti neformalūs ryšiai, sukuriantys saugumo jausmą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Neformali subkultūra; Saugumo jausmas; Saugumo jausmo konstravimas; Socialinė organizacija; Vertybinės orientacijos; Non-formal subculture; Sense of security; Social organization; Values.

ENThere still are no empirical ethnological or anthropological studies on the ‘sense of security’ construction in non-formal subcultural youth groups in Lithuania. The results of the current research offer a premise that organization of non-formal subcultures is influenced by the sense of insecurity. In the paper, the sense of security is taken as a positive experience, a sense of community, proactivity. The main purpose of the paper is to analyze the possibilities and peculiarities of constructing the ‘sense of security’ within the non-formal youth subculture, focusing on the construction of links of trust and creation of a safe social environment. In 2004-2008, an ethnographic research was conducted while preparing a doctoral dissertation at the Vytautas Magnus University. Afterwards, the participation in subcultural activities was found to make one trust more in him / herself and others, help one to express him / herself, strengthen the inner ‘me’. Within the subculture, non-formal links based on trust dominate, thus creating a "safe" social environment. [From the publication]

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/49993
Updated:
2019-02-18 07:44:54
Metrics:
Views: 27    Downloads: 7
Export: