Kūrybiškumo raiška ir sklaida jaunimo subkultūrose: "pasidaryk pats!"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kūrybiškumo raiška ir sklaida jaunimo subkultūrose: "pasidaryk pats!"
Alternative Title:
Expression and development of creativity within youth subcultures: "do yourself"
Keywords:
LT
Estetika / Aesthetics; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Kūrybiškumas / Creativity; Subkultūra / Subculture; Dizainas / Design.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama kūrybiškumo raiška ir sklaida jaunimo subkultūroje, identiteto reprezentavimas ir įtvirtinimas per meninę veiklą. Analizei pasirinktas pankų subkultūros atvejis, todėl straipsnyje remiamasi šios subkultūros antropologinio – kokybinio tyrimo, atlikto Lietuvoje 2005–2008 m., rezultatais. Išanalizavus rezultatus pastebėta, kad kūrybiškumas šioje subkultūroje reiškiasi per įvairių veiklų įgyvendinimą remiantis „pasidaryk pats“ filosofija, kurios pagrindinė idėja – ką nors sukurti vengiant įsigalėjusių ekonominių, kultūrinių ir socialinių sistemų, pasikliaujant vien savo jėgomis. Straipsnyje bus analizuojama viena iš subkultūrinių praktikų – zinų – savadarbių laikraštėlių – kūrimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: "Pasidaryk pats"; Estetika; Kūrybiškumas; Subkultūra; Subkultūra, kūrybiškumas, estetika, „pasidaryk pats", tapatybė; Tapatybė; "Do-it-yourself" (DIY); Aesthetics; Creativity; Identity; Subculture; Subculture, aesthetics, creativity, "do-it-yourself (DIY), identity.

ENThe paper analyzes expression of creativity within youth subculture, ways of representing and strengthening of identity through artistic activities. Artistic practices within punk subculture were researched via qualitative research method in 2005-2008, Lithuania. Analysis of the results showed that creativity in subculture researched manifests through various art-related activities carried out in "do-it-yourself" principle, which means that activities are developed by subculture members themselves, trying to avoid established economic, cultural and social systems. In the article will be analyzed one of the subcultural practices - creation of zines - i.e. self-published papers. [From the publication]

Related Publications:
  • Aesthetisation of leisure : elements of performance in electronic music parties / Reda Šatūnienė. Humanities in new Europe. 2, Science and society / editor-in-chief Romualdas Apanavičius. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008. P. 419-424.
  • Jaunimo subkultūrinės saviraiškos reikšmė socializacijos procese / Reda Šatūnienė. Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 2 (23), p. 192-196.
  • Subkultūra : fenomenas ir modernumas : XX a. pabaigos Lietuvos subkultūrinių bendrijų tyrinėjimai / Egidija Ramanauskaitė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004. 330 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36467
Updated:
2017-06-12 16:37:28
Metrics:
Views: 22
Export: