Istoriniai šaltiniai XVI a. - XX a. pradžios medinės dvarų sodybų architektūros tyrinėjimuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Istoriniai šaltiniai XVI a. - XX a. pradžios medinės dvarų sodybų architektūros tyrinėjimuose
Alternative Title:
Significance of historical sources in the research of wooden architecture of manors
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2009, t. 55, p. 77-101. Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Dvarų kultūra / Manor culture; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTMedinė dvarų sodybų architektūra – viena labiausiai sunykusių paveldo sričių. Objektų išliko mažai, jie neatskleidžia reiškinio visumos, o be pastarosios neįmanomą suvokti architektūrinės kaitos tendencijų bei mūsų dienas pasiekusių dvarų sodybų ar jų fragmentų vertės. Istorinių šaltinių – senųjų dokumentų, ikonografijos – studijos visada buvo viena iš pagrindinių priemonių dvarų sodybų architektūrai tyrinėti, tačiau patys šaltiniai beveik neanalizuoti. Įvairiems istoriniams laikotarpiams pažinti naudoti skirtingi istoriniai šaltiniai. XVI-XVII a. medinės dvarų sodybų architektūrą apibūdina to meto dvarų inventoriai, piešiniai ir projektai. To laikotarpio piešinių kol kas težinome du, projektų, kurie būtų skirti Lietuvos teritorijoje stovėjusiems mediniams pastatams, iki šiol nerasta. Apie XVIII a. – XX a. pirmos pusės Lietuvos dvarų sodybų architektūrą sužinome iš inventorių, dvarų žemių planų, pastatų piešinių, brėžinių bei XIX a. pabaigos ir XX a. pirmos pusės nuotraukų. Kiekviena šaltinių grupė turi savo privalumų ir trūkumų. Straipsnyje apibūdinami istoriniai šaltiniai (inventoriai, specialiosios ir grožinės literatūros kūriniai, pastatų nuotraukos, brėžiniai, piešiniai, valdų planai), autorės naudoti tyrinėjant XVI a. – XX a. pradžios medinės dvarų sodybų architektūros raidą, atskleidžiama jų vertė objekto pažinimui, taip pat trūkumai, dėl kurių galimas neteisingas reiškinio suvokimas ir raidos interpretacija.Reikšminiai žodžiai: Dvarų sodybos; Medinė architektūra; šaltiniai; Manor-farmstead; wooden architecture; Sources.

EN[...] The main sources used to establish an architectural picture of 16th-17th century wooden manor and its evolution are extant historical inventories of such manors. [...] The understanding and data on historical wooden buildings is supplied also by the drawings of manor structures and the designs by the famous architects [...] 18th - first half of the 20th centuries in the architecture of Lithuanian manors emerges from their inventories, graphic materials, such as plans of these landholdings, drawings and technical drawings of the buildings, as well as photographs from the early 20th century. [...] A separate group of sources are the publications 16th-19th century on the economy and construction of manor houses and service buildings, articles of educational character printed by 19th century periodicals. Some data on the interior décor and the equipment of landholders' houses and service buildings can be also sifted from ladies' publications, such as housekeeping and cooking guides popular with the gentry in the 18th-19th centuries. Reference books containing secondary, processed historical data and other facts on the architecture of manors become of great significance in those cases when these original sources are either inaccessible or destroyed. [...] Adequate appreciation and interpretation of diverse historical sources takes a wide cultural historical background and the understanding of wooden architecture in general.The investigation of extant buildings on site, studies of literature, consistent analysis of collected materials and theoretical synthesis of these are preconditions for successful work with diverse sources, eventually leading to good results. All these instruments enable us to recreate a picture of a cultural environment and wooden architecture of practically non-existent manors. An architectural picture when recreated on the basis of historical evidence without corroborating extant examples will always remain hypothetical and therefore open for discussion. [From the publication]

ISBN:
9789955854524
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21143
Updated:
2018-12-20 23:20:19
Metrics:
Views: 59    Downloads: 20
Export: