Vidiniai neramumai Lietuvos Respublikoje 1919–1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vidiniai neramumai Lietuvos Respublikoje 1919–1940 metais
Alternative Title:
Internal disturbances in the Republic of Lithuania, 1919–1940
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2016, t. 32, p. 97-114. Transfers of power and the armed forces in Poland and Lithuania, 1919-1941
Keywords:
LT
Vidaus neramumai; Sukilimas; Perversmas; Pučas; Karinė teisė ir teisingumas.
EN
Internal disturbances; Uprising; Coup; Putsch; Military law and justice.
Summary / Abstract:

LTTarpukariu Europoje vidaus neramumai nebuvo neįprasta valstybių vidaus įtampos ir konflikto forma. Straipsnyje nagrinėjama vidaus neramumų, kilusių Lietuvos Respublikoje 1918– 1940 m., samprata ir požymiai. Siekiama atskleisti galimybių kelti tokius neramumus ir jų suvaldymo teisinį reguliavimą, kariuomenės pasitelkimą vidaus neramumams malšinti. Teisinis galimybių panaudoti kariuomenę neramumų metu reguliavimas ir situacinės kariuomenės naudojimo tokiais atvejais aplinkybės Lietuvoje lyginamos su pavydžiais kitose Vidurio Rytų Europos šalyse – Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje. [Iš leidinio]

ENDuring the interwar period in Europe, internal disturbances were not an uncommon form of domestic tension and conflict. This paper looks into the concept and characteristics of domestic disturbances in Lithuania in the period 1918 to 1940. The aim is to show the opportunities for organising such disturbances and the legal regulation of their control, including the use of the army to quell them. The legal regulation of the possibilities to use the army during the disturbances, and the situational circumstances of using troops in such cases in Lithuania, are compared with similar cases in other East-Central European countries, such as Estonia, Latvia and Poland. [From the publication]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62669
Updated:
2018-12-17 14:08:01
Metrics:
Views: 58    Downloads: 5
Export: