Priešmokyklinio ugdymo kokybė : samprata ir esminiai vadybos aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Priešmokyklinio ugdymo kokybė: samprata ir esminiai vadybos aspektai
Alternative Title:
Quality of pre-school education: concept and essential managerial aspects
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 2 (23), p. 111-117
Keywords:
LT
priešmokyklinis ugdymas; kokybės vadyba; kokybės užtikrinimas.
EN
pre-school education; quality management; quality ensuring.
Summary / Abstract:

LTPastaruoju metu visuomenėje vis aktyviau diskutuojama apie ikimokyklinio ugdymo įstaigos kokybinius polius . Tačiau tiek švietimo dokumentuose, tiek moksliniuose tyrimuose, kalbant apie priešmokyklinio ugdymo kokybę, daugiausia dėmesio skiriama priešmokyklinio ugdymo programą realizuojančio pedagogo veiklos pobūdžiui, jo asmeninėms ypatybėms, ugdymo proceso modeliavimui, ir per mažai gilinamasi į priešmokyklinio ugdymo kokybę. Šio tyrimo tikslas - apibrėžti priešmokyklinio ugdymo kokybės sampratą bei išskirti esminius priešmokyklinio ugdymo kokybės vadybos aspektus. Tyrimo metu atlikta priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančių dokumentų ir mokslinės informacijos šaltinių analizę, kurios pagrindu apibrėžta priešmokyklinio ugdymo kokybės sąvoka, apibendrinanti skirtingų autorių pateiktas sampratas. [Iš leidinio]

ENWhen making decisions on ensuring the quality of education it is important to realize that management of quality of Pre-school education is one of the fields of activities of pedagogues of a pre-school education institution. Problems of Quality of pre-school education should be collectively tackled with in daily activities of a modern institution implementing a Pre-school education program. Elements that ensure quality of pre-school education - aims and objectives of (self education, its contents, "methods, means, organization of process of (self)education, assessment and correction of process of education comprise n e whole that should be regarded as a constantly changing and renewable system, the elements of which are closely elated and influence each other. It is difficult to single out essential moments in this system. Every step of an educator J s V e r y important when pursuing emotional, psychological, intellectual maturity of educates and their successful start of learning at a comprehensive school. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20984
Updated:
2018-12-17 12:27:26
Metrics:
Views: 120    Downloads: 15
Export: