The Role of public sector in corporate social responsibility development in Lithuania

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of public sector in corporate social responsibility development in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika. 2009, t. 86, p. 55-67
Keywords:
LT
Socialinė politika / Social policy.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas buvo ištirti įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) vystymąsi Lietuvos viešajame sektoriuje. ĮSA yra tokia kompanijų ir organizacijų politika ir praktika, kai jos ne tik laikosi įstatymų, tarptautinių susitarimų ir elgesio standartų, bet taip pat savanoriškai integruoja socialinius, aplinkos apsaugos ir skaidraus verslo principus į savo vidinius ir išorinius ryšius ir kartu su partneriais dalyvauja vystant inovatyvius sprendimus pasitinkant socialinius, aplinkos apsaugos ir ekonominius iššūkius. Viešasis sektorius atlieka keturis pagrindinius vaidmenis vystant ĮSA: pavedimo, palengvinimo, partnerystės ir patvirtinimo, iš kurių partnerystė yra pagrindinis. Nors Lietuvoje yra įstatyminė bazė ir institucijos, kurios gali palengvinti ĮSA vystymą, ir daugiau kaip 50 įmonių yra Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo tinklo narės, tačiau nė vienos viešosios įmonės nėra nacionaliniame įmonių socialinės atsakomybės tinkle. Todėl siekiant sėkmingo įmonių socialinės atsakomybės idėjų vystymo, reikia labiau pritraukti viešąjį sektorių. Vietinių viešųjų įstaigų tyrimas atskleidė, kad jos vaidina nedidelį vaidmenį skleidžiant ĮSA šalyje. Pagrindinis trūkumas yra tas, kad viešajam sektoriui trūksta informacijos apie ĮSA, ĮSA naudą visuomenei ir verslui, taip pat trūksta žmogiškųjų išteklių, kad būtų galima išugdyti aktyvius ĮSA propagavimo lyderius. Remiantis tyrimo rezultatais, pagrindinė rekomendacija yra užtikrinti plačią informacijos sklaidą, organizuoti mokymus, parengti mokymo priemones ir kutą mokomąją medžiagą siekiant padidinti visuomenės informuotumą apie ĮSA naudą ir sustiprinti viešųjų įstaigų vaidmenį.Reikšminiai žodžiai: Corporate social responsibility; Public sector.; Viešasis sektorius; Socialinė atsakomybė; Socialinė politika; Public sector; Social responsibility; Social policy.

ENIn implementing sustainable development policy, corporate social responsibility and other voluntary business initiatives plays the crucial role. Business plays the central role in economy and its voluntary initiatives such as signing the Global Compact and developing corporate social responsibility (CSR) are the main tools for implementing sustainable development on local, regional and global levels. However, also the public sector plays an important role in enhancing CSR development in the country. There exit several studies on CSR development in the Lithuanian private sector; however, the role of the public sector has not yet been investigated. The aim of the work was to investigate the development of CSR in the Lithuanian public sector. The main goals of the article are to analyse the concept of corporate social responsibility and to identify the main driving forces of CSR development in the public sector, its main barriers and means of overcoming these barriers. The article summarizes the results of a survey conducted in the Lithuanian public sector. The survey has shown that corporate social responsibility is not widely spread among public administration bodies at the local level. The main factors having a negative impact on social responsibility development in the public sector are the lack of information, of human and other resources. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20869
Updated:
2020-11-30 22:44:23
Metrics:
Views: 26    Downloads: 2
Export: