Vienos archajiškos dainos turinio transformacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vienos archajiškos dainos turinio transformacija
Alternative Title:
Content transformations of one archaic Lithuanian song
In the Journal:
Res humanitariae. 2013, t. 13, p. 187-197
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Advento-Kalėdų ciklo lietuvių dainos; Advento-Kalėdų ciklo lietuvių dainos, „juodas kudlotas“; Iniciacijos apeiga; Meška; Meška, netinkamas jaunikis, iniciacijos apeiga; Netinkamas jaunikis; „juodas kudlotas“; Bear; Black and hairy; Customs of initiation; Lithuanian song of Christmas cycle; Lithuanian song of Christmas cycle, black and hairy, bear, unsuitable fiance,; Unsuitable fiance.
Keywords:
LT
juodas kudlotas; Dainos / Songs; Meška; Netinkamas jaunikis; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami visi žinomi lietuvių advento-Kalėdų ciklo dainos apie „juodą kudlotą“ (K 109) variantai. Atskleidžiamos pastangos suderinti archajišką „juodo kudloto“ įvaizdį su vedyboms netinkamo jaunikio samprata. Lietuvių dainos variantai lyginami su vieninteliu žinomu XIX a. viduryje Kursko gubernijoje užrašytu analogiškos rusų dainos variantu. Dainose aptinkami veiksmai lyginami su pasakų apie mergaičių išmėginimus elementais. Daroma išvada, kad dainos genezė sietina su iniciacijos apeiga, o „juodas kudlotas“ turi toteminio gyvūno meškos požymių. Lietuvių daina pritapo prie kūrinių apie būsimų mergaitės vedybų laukimą; todėl ji prisiminta XX a. Rusų dainos variantas mažiau pakitęs; todėl ši daina prarado aktualumą. [Iš leidinio]

ENNumerous recorded variants of Lithuanian Christmas song about "black and hairy" are analysed in the article. Attempts to correlate the archaic "black and hairy" character with the idea of unsuitable fiance are revealed in it. The Lithuanian variants are compared with only one known analogous variant of Russian song recorded in the middle of 19th century in Kursk government. The actions found in both songs are compared with elements of fairy tales in which the testing of mature age girls are depicted. The character "black and hairy" has some signs of the totemie animal bear. All variants of Lithuanian song are transformed into the work about the girl whose future is to marry unsuitable fiance. That is why Lithuanian song was of present interest in 19th and 20th centuries. The variant of Russian song is more archaic, because of that this song was not popular even in 19th century. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
  • Lietuvių liaudies dainynas. T. 20,Kn. 1, Kalendorinių apeigų dainos.Advento-Kalėdų dainos / [LLD] redakcinė komisija. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. 749 p.
  • Типы народных сказок : структурно-семантическая классификация литовских народных сказок / Бронислава Кербелите. Москва : Российский государственный гуманитарный университет, 2005. 2 d. (429, 430-721 p.).
  • Фольклор старообрядцев Литвы : тексты и исследование. T. 1, Сказки. Пословицы. Загадки [подготовил Юрий Новиков ; вступительные статьи Григория Поташенко ... [et al.]. Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. 567 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52809
Updated:
2020-09-27 12:11:21
Metrics:
Views: 29    Downloads: 5
Export: