The Strategies for translating proper names in children's literature

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Strategies for translating proper names in children's literature
Alternative Title:
Vardų vertimo strategijos vaikų literatūroje
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2009, Nr. 15, p. 31-42
Keywords:
LT
vertimo strageijos; asmenvardžiai; vaikų literatūra; vertimo strategija; kultūrinis adaptavimas; lokalizacija.
EN
translation strategies; proper names; children's literature; culture-specific items; foreignization; domestication.
Summary / Abstract:

LTAsmenvardžių vertimas yra viena iš didžiausių problemų, su kuriomis susiduria kiekvienas vertėjas. Verčiant vaikų literatūrą, ši užduotis yra dar sunkesnė, kadangi asmenvardžiuose dažnai slepiasi daug įvairių dalykų: jie gali nurodyti veikėjo lytį, amžių, gyvenamąją vietą, istoriją, tam tikrą užslėptą reikšmę, kultūrines užuominas bei gali būti specialiai sukurti naudojantis kalbos žaismingumu. Šio straipsnio tikslas yra išnagrinėti galimas asmenvardžių vertimo strategijas vaikų literatūroje. Pirmiausia yra analizuojama asmenvardžių specifika literatūriniuose tekstuose ir pristatomos galimos strategijos, kurias pateikia Eirlys E. Davies. Straipsnyje taip pat cituojamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas, kuriuo remdamiesi vertėjai turi adaptuoti asmenvardžius. Toliau pateikiama jau išverstų asmenvardžių kiekybinė analizė su daugybe pavyzdžių. Tyrimas buvo atliktas nagrinėjant iš lietuvių bei vokiečių kalbų trijų vertėjų išverstus asmenvardžius keturiose populiariose fantastinėse knygose vaikams. Suskirsčius ir išanalizavus tris vertimo strategijų grupes, išsaugojimą (preservation), lokalizaciją (localization) bei transformaciją ir kūrimą (transformation and creation), paaiškėjo, kad lokalizacijos strategija buvo taikoma dažniausiai. [Iš leidinio]

ENThe translation of proper names is one of the most challenging activities every translator faces. While working on children's literature, the translation is especially complicated since proper names usually have various allusions indicating sex, age, geographical belonging, history, specific meaning, playfulness of language and cultural connotations. The goal of this article is to draw attention to strategic choices for the translation of proper names in children's literature. First, the article presents the theoretical considerations that deal with different aspects of proper names in literary works and the issue of their translation. Second, the translation strategies provided by the translation theorist Eirlys E. Davies used for this research are explained. In addition, the principles of adaptation of proper names provided the State Commission of the Lithuanian Language are presented. Then, the discussion proceeds to the quantitative analysis of the translated proper names with an emphasis on providing and explaining numerous examples. The research has been carried out on four popular fantasy books translated from English and German by three Lithuanian translators. After analyzing the strategies of preservation, localization, transformation and creation, the strategy of localization has proved to be the most frequent one in all translations. [From the publication]

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22057
Updated:
2018-12-17 12:30:25
Metrics:
Views: 50    Downloads: 4
Export: