Visuomenės darni plėtra: problemos ir perspektyvos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Visuomenės darni plėtra: problemos ir perspektyvos
Alternative Title:
Sustainable development of the society: problems and prospects
Editors:
Čiužas, Antanas, sudarymas, redaktorius [com, edt]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008.
Pages:
389 p
Series:
  • Ekonominės ir socialinės politikos studijos; 5
  • Mokslinių straipsnių rinkiniai : MSR serija
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Visuomenė; Visuomenės vystymasis; Globalizacija; Ekonomikos plėtra; Pramonė; Verslas; Darbo rinka; Socialinė politika; Gyvenimo kokybė; Švietimas; Strategijos; Communities; Community development; Industry; Globalization; Economic development; Business; Labor market; Social policy; Quality of life; Education; Strategies; Lithuania.
Contents:
Pratarmė — Šiuolaikinio lietuvio etnopolitinės tapatybės bruožai / Romualdas Grigas, Vladas Senkus — Etninė kultūra: savastis ir atskirtis / Inija Trinkūnienė — Visuomenės darna: trijų kartų atstovų požiūris / Daiva Danilevičienė — Homo economicus ir dvasinės gerovės paieška / Rita Aleknaitė-Bieliauskienė — Vartojimas kaip vertybė visuomenės tvarumo kontekste / Valdas Pruskus — Darbo humanizavimo problemos Lietuvoje / Antanas Čiužas, Petras Stankevičius — Lietuvos pramonės darnios ir inovatyvios plėtros iššūkiai bei galimybės / Vytas Navickas — Pramonės struktūrinių pokyčių poveikis žmonių gyvenimo ir veiklos sąlygoms Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę / Petras Stankevičius — Darbo apmokėjimo lygis - svarbus gyvenimo kokybės veiksnys / Kęstutis Balys Paulavičius — Regioniniai gyvenimo kokybės ir gyventojų kokybės skirtumai / Juozas Bagdanavičius — Socialinė nelygybė ir visuomenė / Antanas Čiužas, Vytautas Lukoševičius — Benamiai ir socialinis kapitalas / Elena Kocai — Benamių atskirtis ir jų integracija į visuomenę / Elena Kocai, Kęstutis Balys Paulavičius — Požiūrio į negalės žmones aspektai: santuokos ir šeimos perspektyvų vertinimai / Gražina Maniukaitė — Gyvenimo kokybės problema Lietuvos kaime / Valentina Ratkevičienė — Kaimo bendruomenė: gyvenimo būdo pokyčiai / Anelė Vosyliūtė — Ekologinio žemės ūkio raida ir plėtros perspektyvos / Raimundas Dužinskas — Švietimo lyderių kompetencijų kaita postmodernizmo epochoje / Eglė Kvieskaitė —Aukštos kvalifikacijos specialistų (magistrų) poreikis Lietuvos aukštųjų technologijų sektoriuje / Romualdas Stankaitis — Vilniaus pedagoginio universiteto administracinio personalo kokybės gerinimas: poreikio tyrimas / Džiuljeta Ruškytė, Romualdas Stankaitis — Vilniaus pedagoginio universiteto ekonomikos ir verslo pagrindų specialybės I kurso studentų požiūris į verslumą tautinės ir europinės integracijos kontekste / Angelė Jelagaitė — Šiuolaikinės reklamos sklaidos ir poveikio įžvalgos / Eugenija Krukauskienė — Autoriai.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Gyvenimo kokybė; Pramonė; Socialinė politika / Social policy; Strategijos; Ekonomikos plėtra / Economic development; Verslas / Business; Visuomenė; Visuomenės vystymasis.
EN
Business; Community development; Communities; Economic development; Industry; Quality of life; Social policy; Strategies.
ISBN:
9789955203872
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88666
Updated:
2022-01-21 13:45:17
Metrics:
Views: 42
Export: