Mėsos produktų eksportas į JAV ir perspektyvos 1929-1940 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mėsos produktų eksportas į JAV ir perspektyvos 1929-1940 metais
In the Journal:
Istorija [History]. 2004, Nr. 59/60, p. 82-92
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
1929-1940; Eksportas; Eksportas į JAV; Lietuvos eksportas; Lietuvos prekybiniai ryšiai su JAV; Maistas; Mėsos eksportas; Mėsos eksportas, tarpukario Lietuva, JAV; Mėsos produktų eksportas.
EN
1929-1940; Export; Exports of meat products; Exports to the U.S.; Lithuanian export; Lithuanian-USA trade relations; Maistas; Meat export; Meat export, interbellum, Lithuania, USA.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis dokumentais iš Lietuvos ir JAV lietuvių archyvų, apžvelgiamas lietuviškų mėsos produktų eksportas į JAV 1929-1940 metais ir aptariama tuometinės JAV rinkos perspektyva bei jos poveikis Lietuvos maisto pramonei, įvertinami Lietuvos valdžios ir mėsos produktų gamintojų bei eksportuotojų siekiai aptariamu laikotarpiu. Teigiama, kad gyvulininkystė Lietuvoje tuo metu buvo svarbiausia žemės ūkio šaka ir užėmė vyraujančią vietą eksporte. Autoriaus manymu, 1929 m. atsiradusia galimybe eksportuoti mėsos produktus į JAV nebuvo pasinaudota iki pat 1935 metų, nes lietuviški produktai dar neatitiko JAV rinkos reikalavimų, o Vokietijos ir Didžiosios Britanijos rinkose produktų kainos buvo aukštesnės. Atskleidžiama, kad Vokietijai politiniais sumetimais uždarius savo rinką lietuviškiems gaminiams, o Didžiajai Britanijai apribojus maisto produktų importą normomis kiekvienai valstybei, Lietuvos gamintojams ir eksportuotojams teko drąsiau skverbtis į JAV rinką, sparčiai keliant gaminamų produktų kokybę. Remiantis archyvine medžiaga, straipsnyje parodoma, kad lietuviški mėsos produktai JAV buvo žinomi, o jų kokybė buvo priimtina amerikiečių vartotojams. Konstatuojama, kad 1935-1939 metais mėsos produktų eksportas į JAV, sėkmingai įveikęs kliūtis, plėtėsi. Daroma išvada, kad Amerikoje tuo metu pavyko padėti patikimus lietuviškų produktų platinimo pagrindus, bet Antrasis pasaulinis karas bei sovietinė okupacija sunaikino praktiškai jau įsisavintą rinką.

ENBased on documents from the archives in Lithuania and those of Lithuanians living in the US, the paper overviews the exports of Lithuanian meat products to the USA in 1929–1940, discusses the then perspective of the US market as well as its impact on the Lithuanian food industry, and evaluates the aspirations of Lithuanian authorities, meat producers and exporters during the given period. Livestock farming is said to have been the most important branch of agriculture in Lithuania at that time and it prevailed in exports. According to the author, the possibility to export meat products to the USA, which emerged in 1929, was not used until 1935, because Lithuanian products did not meet the requirements of the US market, and product prices were higher in German or British markets. The paper reveals that after Germany closed its market to Lithuanian products for political reasons, and Great Britain restricted the import of food products by introducing quotas for individual states, Lithuanian producers and exporters had to take action to enter the US market and rapidly improve the quality of their products. Based on the archival material, the paper demonstrates that Lithuanian meat products were known in the USA and their quality was acceptable to American consumers. In 1935–1939, meat product exports to the USA successfully overcame the obstacles and expanded. The paper concludes that reliable foundations for the distribution of Lithuanian products were laid in America at that time; however, World War II and Soviet occupation destroyed the already practically penetrated market.

ISSN:
1392-0456
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20423
Updated:
2018-12-17 11:24:19
Metrics:
Views: 35    Downloads: 3
Export: