Lietuvos didžiųjų bendrovių centralizuoto eksporto organizavimas į JAV 1937-1939 m.

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos didžiųjų bendrovių centralizuoto eksporto organizavimas į JAV 1937-1939 m
Alternative Title:
Centralized Exports to the USA (1937–1939) by Lithuania’s Major Companies
In the Journal:
Istorija [History]. 2002, Nr. 51, p. 44-53
Keywords:
LT
Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LT1936 m. „Maisto“ bendrovė susidomėjo JAV rinka ir pradėjo savo produkcijos eksportą. Veiklos pradžioje maisto produktų gamintojai domėjosi, bet visu pajėgumu dar nesiveržė į JAV rinką, nes užteko darbo su užsakovais Europoje (D. Britanija, Vokietija ir kt.). Lietuviški maisto produktai JAV buvo realizuojami per tarpininkus, čia nuo 1937 m. įsigalėjo „Prodexlit“ bendrovė, siekusi gauti monopolinę teisę prekiauti lietuviškais mėsos gaminiais Amerikos rinkoje. 1937 m. pabaigoje paaiškėjus, kad neišnaudojamos lietuviškų maisto produktų realizavimo galimybės JAV, „Maisto“, „Pienocentro“ ir „Lietūkio“ bendrovės įkūrė (1938 03 03) įkūrė „Litamcorp“ (Lithuanian American Import and Export Corporation). Tai pirmas stambiausių Lietuvos bendrovių bandymas kooperuotis ir bendromis jėgomis skverbtis į užsienio rinką. „Litamcorp“ perėmė prekybos tarpininkų funkcijas, o tai sukėlė „Prodexlit“ nepasitenkinimą ir pasipriešinimą. Ji bandė paspausti lietuviškas bendroves per amerikiečių valdžios įstaigas, eskaluodama idėją, kad lietuviai nori išstumti iš rinkos žydus. Nesutarimus pavyko išspręsti taikiai – Lietuvos vyriausybė ir verslininkai suprato, kad konfliktas gali pakenkti tiek Lietuvos užsienio politikai, tiek verslui. „Litamcorp“ veikla 1938–1939 m. buvo pelninga, išaugo prekybos apimtys. Palaipsniui lietuvių bendrovės skverbėsi į gana sudėtingą savo aukštais reikalavimais ir jautrią savo ambicijomis JAV rinką. Maisto produktus gaminančių bendrovių veikloje prasidėjusį naują etapą sulėtino II pasaulinis karas, o 1940 m. sovietų okupacija Lietuvoje visiškai nutraukė prekybinius ryšius.Reikšminiai žodžiai: "Maisto" bendrovė; Eksportas; "Litamcorp"; Export; Trade; "Maistas" company; "Litamcorp".

ENIn 1936 the company Maistas became interested in the USA market for its production and started its export. At the beginning, foodstuff producers did not consider the American market to be important because they had more profitable orders in Europe, i. e. Great Britain, Germany, and other countries. Lithuanian food production was distributed through middlemen, the most notable in 1937 being the Prodexlit company. It strived to have a monopoly in distributing Lithuanian meat production in the American market. When at the end of 1937 Maistas found out that possibilities for distributing their production had not been fully exploited, together with Pienocentras and Lietūkis it established its branch office Lithuanian American Import and Export Corporation (Litamcorp) on the 3rd of March, 1938. This was the first attempt by Lithuania‘s biggest companies to act jointly and centralized in the world trade market. Litamcorp took over the functions of a middleman, which caused strong discontent and opposition from Prodexlit. This company made an attempt to put pressure on Lithuanian companies through American govermental institutions, escalating the idea that Lithuanians tried to oust Jews from trade market. This disagreement was setlled in a relatively peaceful way because Lithuanian government and business people understood that conflicts might bring damage both to the Lithuanian foreign politics and to its business in the USA. Litamcorp‘s trade in 1938 and 1939 was profitable; moreover, the trade in Lithuanian production expanded. Gradually Lithuanian companys penetrated into the USA market, which was sensitive, had high requirements and great ambitions. Therefore, this period marked a new stage in the activities of Lithuanian food companies. The beginning of II World War limited the trade with the USA, and the Soviet occupation of Lithuania in 1940 brought it to an end. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7490
Updated:
2018-12-17 10:58:48
Metrics:
Views: 31    Downloads: 6
Export: