Žinoma ir nežinoma Lietuvos garbės konsulo Bostone Antano Osvaldo Šalnos veikla (1939–1971)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žinoma ir nežinoma Lietuvos garbės konsulo Bostone Antano Osvaldo Šalnos veikla (1939–1971)
Alternative Title:
Known and unknown activities of Lithuanian Honorary Consul in Boston Antanas Osvaldas Šalna (1939–1971)
In the Journal:
Istorija [History]. 2016, Nr. 102, p. 29-52
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Antanas O. Šalna; Antanas Šalna; Bostonas; JAV lietuviai; Jonas Budrys; Lietuvos; Lietuvos garbės konsulas; Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke; Lietuvos okupacija; Lietuvos pasiuntinybė; Lietuvos pasiuntinybė Vašingtonas; Okupacija; Povilas Žadeikis; Vašingtonas.
EN
Antanas O. Šalna; Antanas Šalna; Boston; Consulate General of Lithuania in New York; Jonas Budrys; Legation of Lithuania in Washington; Lithuanian Americans; Lithuanian honorary consul; Occupation of Lithuania; Povilas Žadeikis.
Summary / Abstract:

LTLietuvos garbės konsulato Bostone veikla 1939–1971 m. mokslininkų dar nebuvo tirta. Konsulato istorija tiesiogiai siejama su pirmojo Lietuvos garbės konsulo advokato Antano Osvaldo Šalnos atstovavimu. Aptariama Lietuvos valdžios politika, steigiant garbės konsulatus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Atskleidžiamos garbės konsulato Bostone įkūrimo priežastys, iškilmingas jo atidarymas bei A. O. Šalnos svarbiausi gyvenimo ir veiklos faktai, jo kaip kandidato į konsulus pasirinkimo argumentai. Išsamiau analizuojama A. O. Šalnos pozicija 1940 m. ir jo santykiai su Lietuvos karjeros diplomatais (pasiuntiniu P. Žadeikiu ir generaliniu konsulu J. Budriu). Aprašoma garbės konsulo veikla po Lietuvos valstybingumo praradimo, jo santykiai su lietuvių, latvių ir estų išeivija Masačusetso valstijoje pokario laikotarpiu. Bandoma įvertinti A. O. Šalnos vietą Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. [Iš leidinio]

ENThe activities of the Honorary Consulate of Lithuania in Boston in 1939–1971 have not yet been in the focus of research. The history of the consulate is directly linked to the representation of the first Lithuanian honorary consul lawyer Antanas O. Šalna. The article discusses the Lithuanian policy in the establishment of honorary consulates in the United States of America. It reveals the reasons of establishment of the Honorary Consulate in Boston, its solemn opening and the key facts of the life and activities of A. O. Šalna as well as the arguments of selecting him a candidate to the consul. It also focuses on the position taken by A. O. Šalna in 1940 and its relations with Lithuanian career diplomats (envoy Povilas Žadeikis and consul-general Jonas Budrys). The article describes the activities of the honorary consul after the loss of Lithuania’s independence, his relations with the Lithuanian, Latvian and Estonian émigré community in Massachusetts in the postwar period. It attempts to evaluate the role of A. O. Šalna in the Lithuanian diplomatic service. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65525
Updated:
2020-09-25 16:07:56
Metrics:
Views: 23    Downloads: 1
Export: