Pacai ar Pazzi? Nauja Palemono legendos versija LDK raštijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pacai ar Pazzi? Nauja Palemono legendos versija LDK raštijoje
Alternative Title:
Pacas or Pazzi? New interpretation of Palaemon legend in historical literature of the GDL
In the Journal:
Senoji Lietuvos literatūra. 2005, 18, p. 140-168. Istorijos rašymo horizontai
Keywords:
LT
Florencija; Kilmė; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Pacai (Pacas family); Pacų giminės kilmės legendos; Pazzi; Roma; Teorija.
EN
Florence; Legends of Pacas' Family Origin; Origin; Pac; Pazzi; Rom; Theory.
Summary / Abstract:

LTLegenda apie lietuvių Pacų ir italų Pazzi‘ų giminystę galėjo susiformuoti dviejų panašiai skambančių pavardžių pagrindu dėl lietuvių kilmės iš romėnų teorijos ir Baroko epochai būdingo jėzuitų kriticizmo įtakos. Per keletą šimtmečių raidos Pacų „giminystė“ su Florencijos Pazzi‘ais rašto kultūroje suformavo kelis variantus. Pirmasis, plitęs XVII-XVIII a. LDK literatūroje, buvo susijęs su Palemono legenda. Pagal ją Pacų protėvis romėnų konsulas, vyriausiasis pontifikas Kosmas Pakcijus (Cosmus Paccius) arba jo giminaičiai į Lietuvą atsikėlę kartu su Palemonu. Antrasis Pacų giminiavimosi su Pazzi‘ais legendos variantas – „krikščioniškas“ – susiformavo veikiamas Baroko epochai būdingoms bažnytinės reformos idėjoms. Minimas variantas buvo grindžiamas dviem pagrindiniais siužetais – Pacų pasišventimu šventajai „giminaitei“ Marijai Magdalenai de Pazzi ir dalyvavimu I Kryžiaus žygyje į Šventąją žemę; abu siužetai Pacų ir Pazzi‘ų gimines susaistė dar glaudesniais saitais. Vėliau, XVIII a. II pusėje, atsirado dar viena interpretacija. Pagal ją Pacų kilmė buvo vedama iš Viduramžių Italijos, kai Pazzi‘ai, bėgdami nuo Medičių, kažkuriuo metu atsikėlę į Lietuvą. Šis Pacų „itališkos“ kilmės variantas ypač gerai paliudytas XIX a. prancūzų istoriografijos, o sietinas su tos epochos (Romantizmo) susidomėjimu Viduramžių kultūra. Legendos genezė ir raida XVII-XIX a. byloja, jog pasakojimai apie Pacų giminystę su Florencijos Pazzi‘ais, inspiruoti asmeninių šių dviejų giminių interesų, nuo pat atsiradimo pradžios patyrė įvairių politinių ir kultūrinių procesų poveikį. Nekelia abejonių, kad pati legenda išreiškė Pacų kultūrines aspiracijas ir buvo glaudžiai susijusi su Vakarų Europos dvasinėmis ir kultūros vertybėmis.

ENThe legend about kinship of the Lithuanian Pacas family and the Italian Pazzi family could have originated on the basis of similarly sounding names influenced by the theory of Roman descent of Lithuanians and Jesuit criticism typical of the Baroque. Over several centuries the “kinship” of the Pacas family with the Florentine Pazzi family formed several versions of the legend. The first variant, which spread in the literature of the Grand Duchy of Lithuania (GDL) in the 17th–18th c., was related to the Palemon story. According to it, the progenitor of the Pacas family, Cosmus Paccius, Roman consul the eldest pontificate, or his relatives are said to have come to Lithuania together with legendary Palemon. The second Christian version formed under the influence of the ideas of Church reformation in the Baroque. It had two main plots: first was the piety of the Pacas family to their supposed relative Saint Mary Magdalena de Pazzi, and second was the participation in the First Crusade to the Holy Land. In the second half of the 18th c., another interpretation was born, establishing the origin of Pacas directly from medieval Italy when several members of the Pazzi family ran away from the Medici family to Lithuania. This version was particularly popular in French historiography in the 19th c., probably because of the big interest of the epoch (Romanticism) in Medieval culture. The genesis and development of the legend in the 17th–19th c. purport that the stories about Pacas kinship with Pazzi, inspired by personal interests of these two families, were influenced by various political and cultural processes from the very start. The legend expressed the cultural aspirations of the Pacas family and was closely related to the spiritual and cultural values of Western Europe.

ISBN:
9955775854
ISSN:
1822-3656
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20155
Updated:
2022-01-17 11:42:02
Metrics:
Views: 14    Downloads: 4
Export: