O seraficznej strzale Teresy i Michałowej tarczy. Wiersz ks. Dominika Zabłockiego OP z okazji imienin hrabiny Teresy Barbary z Radziwiłłów Pacowej (1767)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
O seraficznej strzale Teresy i Michałowej tarczy. Wiersz ks. Dominika Zabłockiego OP z okazji imienin hrabiny Teresy Barbary z Radziwiłłów Pacowej (1767) / Regina Jakubėnas
Alternative Title:
  • Apie Teresės serafimo strėlę ir Mykolo skydą. Kunigo Dominyko Zablockio OP eilėraštis, skirtas grafienės Teresės Barboros Pacienės (1767) vardadienio progai
  • About Seraph's arrow and St. Michael’s shield. A poem by priest Dominik Zabłocki OP for Countess Teresa Barbara Radziwill Pac on the occasion of her name day
Keywords:
LT
XVIII amžiaus antrosios pusės proginė Vilniaus poezija; Eilėraščiai, sukurti vardo dienos proga; Teresė Barbora Radvilaitė-Pacienė.
EN
Vilnius occasional poetry of the second half of the 18th century; Name-day poems; Teresa Barbara Pacowa of the Radziwill Dukes.
Summary / Abstract:

LTXVIII amžiaus antroje pusėje Vilniuje išleista nemažai proginių eilėraščių, kurie priskiriami skirtingų ordinų, pijorų, jėzuitų, bazilijonų, dominikonų ir kitų vienuolijų atstovams. Tuomet paplito vardadienio eilėraščiai, ir tam įtakos turėjo skirtingų visuomenės bendravimo formų atsiradimas. Vardo dienos progai sukurti eilėraščiai priskiriami "namų mūzos" arba šeimos poezijos žanrui. Autoriai savo kūrinius neretai dedikuodavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės politiniam elitui, kuris vaidino svarbų vaidmenį viešajame ir politiniame LDK ir visos Abiejų Tautų Respublikos gyvenime. Dauguma eilėraščių adresatų, atsižvelgiant į jų socialinę padėtį ir užimamas pareigas, buvo įtakingųjų giminių, pagal vyriškąją liniją, atstovai. Tačiau proginės poezijos kūriniais būdavo šlovinamos ir moterys, taip pat įtakingų LDK giminių atstovės. Straipsnyje aptariamas kun. Dominyko Zablockio OP proginis eilėraštis, parašytas grafienei Teresei Barborai Pacienei iš kunigaikščių Radvilų, Austrijos Žvaigždės kryžiaus ordino damai. Nemažas dėmesys skiriamas eilėraštyje aprašomoms šios aristokratės asmeninėms savybėms, taip pat sutuoktinio ir giminės nuopelnams, pasiremiant turtinga herbų simbolika, siejama su Pacų, Radvilų ir Zavišų giminėmis, su kuriomis giminiavosi Teresės Pacienės motina. Neabejotinai kūrinys priklauso tekstų grupei, kurie skirti plačiajam skaitytojų ratui ir atliko politinę bei propagandinę funkcijas. [Iš leidinio]

ENIn the second half of the eighteenth century a lot of occasional poems were published in Vilnius. Their authors were often representatives of various orders: the Piarists, the Jesuits, the Basilians, the Dominicans. Name day poems enjoyed great popularity, which was influenced by the intensive development of various forms of social life. Name day poems were part of "home muse" or family poetry. The authors often addressed their works to representatives of the political and official elite of the Grand Duchy of Lithuania, who played an important role in the public and political life of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth. The poems were more often devoted to the representatives of the male lineage due to their social status and functions, although it happened that women, especially representatives of influential families in the Grand Duchy of Lithuania, were also the recipients of these poems. The article discusses an occasional work by a priest Dominik Zabłocki, Dominican friar, devoted to Countess Teresa Barbara Pacowa of the Dukes of Radziwills - a lady of the Austrian Order of the Starry Cross. The poem describes her personal merits, the merits of her husband and family, referring to the rich symbolism of the coat of arms of the Pac, the Radziwill and the Zawisza families from which Teresa Pacowa’s mother was descended. This piece of work undoubtedly belongs to the group of texts that were addressed to a wider audience and performed a political and propaganda function. [From the publication]

DOI:
10.15388/PZOP.2020.4
ISBN:
9786090705803
ISSN:
2669-0535
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93012
Updated:
2022-01-28 13:26:02
Metrics:
Views: 14
Export: