Tackling social inequality through the development of health policy in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Tackling social inequality through the development of health policy in Lithuania
In the Journal:
Scandinavian journal of public health. 2002, Vol. 30, suppl. 59, p. 12-19
Keywords:
LT
Lietuva; Neligybė; Nelygybė; Sveikatos politika.
EN
Health policy; Inequalities; Lithuania.
Summary / Abstract:

LTŠiame tyrime siekiama įvertinti Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumus bei pristatyti valstybinę sveikatos politikos plėtrą kaip svarbiausią priemonę tuos netolygumus sumažinti. Siekiant įgyvendinti tyrimo tikslą, numatyti keli uždaviniai: pirma, atlikti Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmės ir mirtingumo lygio tendencijų analizę, lyginant situaciją mūsų šalyje su padėtimi kitose Europos valstybėse; antra, nustatyti neužkrečiamų ligų, susijusių su socialine nelygybe bei sveikatos netolygumais, rizikos laipsnį tarp skirtingų Lietuvos gyventojų sluoksnių; trečia, pristatyti nacionalinės sveikatos politikos vystymo procesą kaip potencialiai veiksmingą būdą sumažinti sveikatos netolygumus Lietuvos visuomenėje. Tyrimui reikalingi duomenys apie Lietuvos demografinę padėtį, bendrą sveikatos situaciją bei sveikatos netolygumus gauti iš Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos sveikatos informacijos centro bei Kauno medicinos universiteto atliktų studijų. Tyrimo rezultatai atskleidė reikšmingus demografinius, socialinius bei teritorinius gyventojų sveikatos būklės skirtumus Lietuvoje. Didelė jų dalis gali būti susijusi su socialine nelygybe Lietuvos visuomenėje. Reikšmingesnio Lietuvos gyventojų sveikatos būklės pagerėjimo galima tikėtis tik tuo atveju, jei bus tinkamai atsižvelgta į socialinius sveikatos būklę lemiančius veiksnius. Išeitis – subalansuota nacionalinė sveikatos apsaugos politika, apimanti visus Lietuvos visuomenės sluoksnius.

ENThe major aim of this study was to assess existing inequalities in health of Lithuanian population and to present the process of health policy development as a major tool for reducing inequalities. The objectives were: to present life expectancy and mortality trend analysis in comparison with other European countries; to demonstrate risk proŽ le of Lithuanian population to major no communicable diseases related to social inequalities and inequities in health; and to present the process of National health policy development as potential for effective reduction of inequalities in health of Lithuanian population. Information about demographic, general health situation and inequalities in health was obtained from Lithuanian Department of Statistics, National Health Information Centre and research studies performed at Kaunas University of Medicine. Considerable demographic, social and territorial inequalities in health were disclosed in Lithuania. Large proportion of them might be related to social inequalities in the society. Substantial improvements in health status of Lithuanian population could be expected if due attention was paid to social determinants of health. Implementation of balanced national health policy involving all sectors of the society is the solution. [From the publication]

ISSN:
1651-1905
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30764
Updated:
2018-04-25 10:32:48
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: