Inequalities in life expectancy in Lithuania by level of education

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Inequalities in life expectancy in Lithuania by level of education
In the Journal:
Scandinavian journal of public health . 2000, Vol. 28, no. 4, p. 4-9
Keywords:
LT
Išsilavinimas; Lietuva; Sveikatos būklės skirtumai; Sveikatos netolygumai; Tikėtina gyvenimo trukmė; Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė
EN
Education; Health inequalities; Life expectancy; Lithuania
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama ištirti Lietuvos gyventojų tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumus, kuriems poveikį daro švietimo netolygumai. Nagrinėjama Lietuvos vyrų ir moterų tikėtina gyvenimo trukmė pagal išsilavinimą, apibūdinami įvairūs gyvenimo trukmės netolygumų aspektai, susiję su išsilavinimo skirtumais. Tyrimui buvo naudotasi 1989 metų surašymo Lietuvoje duomenimis, renkant duomenis apie 25-70 metų amžiaus gyventojus. Stebimi dideli tikėtinos gyvenimo trukmės pagal išsilavinimo lygį skirtumai atskleidė nemenkas problemas sveikatos srityje. Labiausiai pažeidžiama visuomenės grupė buvo jauni ir vidutinio amžiaus žmonės, ypač vyrai, turintys pradinį ar žemesnį išsilavinimą. Rezultatai leidžia teigti, kad artimiausioje ateityje tikėtina nepalanki visuomenės raida. Kadangi tokio tipo tyrimai Lietuvoje buvo pradėti neseniai, šie tyrimai reikalauja sudėtingesnių analizių, siekiant patvirtinti ar atmesti prielaidas dėl ko formuojasi sveikatos skirtumai, susiję su išsilavinimo lygiu. Visuomenės sveikatos požiūriu ši problema Lietuvoje gali būti išspręsta dviem pagrindiniais būdais: pagrindinis socialinės politikos tikslas galėtų būti skiriamas švietimo netolygumams mažinti, užtikrinant lygias švietimo galimybes ir teikiant daugiau informavimo paslaugų, skirtų jauniems žmonėms skatinant juos baigti pradėtas studijas. Be to, ypatingas dėmesys galėtų būti skiriamas žmonėms, turintiems mažiausią išsilavinimą, plėtojant palaikomą socialinę aplinką ir užtikrinant vienodas galimybes pasiekti visus struktūrinius visuomenės sluoksnius.

ENThe article aims to analyse the life expectancy differences of the Lithuanian population that are influenced by the educational inequalities. Life expectancies of the Lithuanian men and women are analysed according to their education level. Various aspects of life expectancy differences are described connected to the differences in education. The research used the census data of 1989 in Lithuania, separating the data of 27-70 year old inhabitants. The life expectancy differences according to the differences in education are noticed and this has revealed significant issues in the health care sector. The most vulnerable group in society was young and middle aged people, especially men that have primary or lower education. The results give a conclusion about an unfavourable development of society in the nearest future. These types of research in Lithuania began not long ago and because of this, the research needs more complex analysis to confirm or reject the assumptions about why the difference in health is connected with the level of education. In the opinion of public health, this issue in Lithuania can be solved in two ways: the main aim of the social policy could be targeted to decrease the levels of inequality in education, ensuring the equal educational opportunities and providing more information services for young people, encouraging them to complete their studies. Besides that, a particular attention could be paid on people that have the lowest education, developing a supportive social environment and ensuring equal opportunities to reach all structural layers of society.

ISSN:
1651-1905
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31690
Updated:
2019-02-03 18:37:27
Metrics:
Views: 12
Export: