Lytinis ugdymas ar lytinis švietimas?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lytinis ugdymas ar lytinis švietimas?
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 49, p. 43-54
Keywords:
LT
Lytinis ugdymas / Sex education; Psichologija / Psychology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje atskleidžiami ir pagrindžiami lytinio auklėjimo, lytinio švietimo bei lytinio ugdymo sąvokų ypatumai; apibrėžiami lytinio auklėjimo, lytinio švietimo ir lytinio ugdymo principai; remiantis šiais principais ištirta lietuvių kalba išleistų publikacijų įtaka lytinio ugdymo kokybei. Lytinis švietimas – tai pedagoginės veiklos procesas, kurio metu siekiama supažindinti su žmogaus anatominėmis-fiziologinėmis lyties problemomis, lyties higiena, lytinio gyvenimo psichohigiena, lytiškai plintančių ligų ir AIDS profilaktika. Šio proceso pagrindinis principas – žinių suteikimas. Lytinis ugdymas – tikslingas ir kryptingas pedagoginės veiklos procesas, įgyvendinantis bendražmogiškųjų vertybių bei konkrečių žinių lytiniais klausimais perteikimo ir adekvataus jų pritaikymo savarankiškame gyvenime tikslą, ko negali visiškai pasiekti atskirai funkcionuojantys lytinio auklėjimo ir lytinio švietimo reiškiniai. Lytinis švietimas neturėtų būti naudojamas mokykloje, nes eliminuoja valios ugdymo svarbą ir bendražmogiškosios moralės principus, išaukština hedonistinio požiūrio idėjas, o tai prieštarauja pagrindiniams ugdymo mokykloje principams. Literatūros, skirtos lytiniam švietimui, pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje išleidžiama daugiau negu skirtos lytiniam ugdymui. Lytinis ugdymas ir lytinis švietimas prieštaringai interpretuoja lytiškumą, meilę, skaistumą, santuoką, kontracepciją, abortus ir kitus reiškinius.Reikšminiai žodžiai: Lytinis auklėjimas; Lytinis švietimas; Lytinis ugdymas; Lytiškumas; Seksualumas; Sex education; Sexuality.

ENThe author investigates the pedagogical phenomenon sex education. This phenomenon can be considered in three distinct aspects: sex education when it is being carried through the development of child's will; sex education when it is focused on the information to be given to a child on sexuality, sex and other directly related things; sex education in broad sense which covers both of those earlier described sex education aspects provided that the development of child's free will dominates in this process and the information to be given to a child necessarily corresponds to a child's age, sex, needs, spiritual interests etc. Neither of first two aspects of sex education applied separately can reach the desired result. Therefore the author motivates that sex education in broad sense should be applied at school. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31806
Updated:
2018-12-17 10:53:48
Metrics:
Views: 71    Downloads: 15
Export: