Gydytojų profesinio rengimo tyrimas Lietuvos sveikatos mokslų universitete: studentų požiūris

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gydytojų profesinio rengimo tyrimas Lietuvos sveikatos mokslų universitete: studentų požiūris
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2014, Nr. 25, p. 74-83
Keywords:
LT
Profesinis rengimas; Probleminis mokymasis; Kompetencija.
EN
Professional education and training; Problem-based learning; Competence.
Summary / Abstract:

LTReformuojant Lietuvos sveikatos priežiūros sistemą, prioritetine sritimi laikytina gydytojų veiklos kaita. Todėl ypatingas dėmesys turi būti skiriamas gydytojų rengimui tobulinti. Tyrimo tikslas - atskleisti studentų požiūrį į gydytojų tradicinio ir probleminio mokymosi sistemos profesinio rengimo ypatumus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros ir dokumentų analizė, apklausa. Gydytojų rengimo tyrimo rezultatai parodė, kad besimokantieji, taikant probleminio mokymosi sistemą, įgyja stebėjimo, duomenų rinkimo ir analizavimo, problemų sprendimo, grupinio darbo įgūdžių bei įgūdžių sisteminimo ir analizavimo žinių. Tačiau studijos mažai tobulina mokslinio tyrimo metodų taikymo įgūdžius bei nepadeda kūrybiškiau mąstyti. Apibendrinant galima teigti, kad probleminio mokymosi sistema ugdo būsimiems gydytojams ypač reikalingas kompetencijas: problemų sprendimo įgūdžius, grupinį darbą, mokymosi tikslų formulavimo ir įgyvendinimo įgūdžius ir gebėjimą prisitaikyti prie naujų veiklos sąlygų. [Iš leidinio]

ENThe shift in the activity of physicians is the priority field in the reformation of the Lithuanian primary healthcare system. This necessitates focusing on the improvement of the education and training of physicians. The aim of the study was to identify the graduates’ attitude towards the peculiarities of the professional education and training of physicians in the traditional and the problem-based learning systems. The methods used in the study were analysis of scientific literature and documents, and an interview. The results of the study on the professional education and training of physicians showed that the problem-based system develops competences that are highly important for the future physicians – namely, problem-solving skills, group work, skills in the formulation and realization of learning aims, and the ability to adapt to new conditions of activity. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/56115
Updated:
2019-02-01 19:42:58
Metrics:
Views: 6    Downloads: 2
Export: