Assessment and recognition of achievements of non-formal and informal learning - function in context of lifelong learning achievements and challenges

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Assessment and recognition of achievements of non-formal and informal learning - function in context of lifelong learning achievements and challenges
Alternative Title:
Neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimas ir pripažinimas - funkcija mokymosi visą gyvenimą kontekste, pasiekimai ir iššūkiai
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2008, Nr. 1 (11), p. 67-73
Keywords:
LT
Airija (Ireland); Ispanija (Spain); Italija (Italy); Izraelis (Israel); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTNeformalus švietimas tampa vis labiau populiaresnis, nes jis lanksčiau prisitaiko prie besikeičiančių visuomenės poreikių. [...] Pagrindinis šio straipsnio tikslas - atskleisti neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų vertinimo (ir pripažinimo) funkciją legitimuojant mokymąsi neformaliai ir savaime. [...] Empiriniuose tyrimuose siekta atskleisti suaugusiųjų ir andragogų (tiek dirbančių neformaliojo, tiek formaliojo švietimo sistemose) požiūrį į neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų (kompetencijų) vertinimo reikšmę, pasirengimą ir trukdžius jam. Taip pat tyrimo dėmesio centre buvo ekspertų iš Italijos, Airijos, Ispanijos, Olandijos, Belgijos ir Lietuvos nuomonės apie pasiruošimo įdiegti neformaliojo ir savaiminio mokymosi rezultatų vertinimo (ir pripažinimo) procesus lygį. Analizuojant empirinius duomenis, pastebėta, kad visuomenė nepakankamai suvokia, kad žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, įgytos neformaliojo ar savaiminio mokymosi metu, gali būti įvertintos ir pripažintos formaliai. [...] Visų šalių ekspertai pabrėžė, kad personalas vis dar nėra tinkamai paruoštas, ypač įstaigose, kur dominuojantis mokymosi modelis yra didaktinis. [...] Universitetai dar neturi patirties organizuojant individualizuotas studijų kryptis ir gali nežinoti, kurias procedūras ir metodus taikyti šiam tikslui pasiekti. Taip pat plačiai paplitęs ir susirūpinimas dėl procesų kainos. Apibendrinant būtų galima pasakyti, kad neformalaus ir savaiminio mokymosi aplinkos ir mokymosi svarba šiose aplinkos yra nepilnai suvokiama suaugusiųjų. Legitimacijos procesas šiose aplinkose vis dar lieka iššūkiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ra; Assessment and recognition of non-formal and informal learning legitimation.

ENProblem of accessibility of learning is raised more and more often on the level of education politics: characteristics of accessibility reflect its effectiveness, quality and correspondence to personal and public needs. Non-formal education becomes more and more popular, because it adapts to changing needs of society more flexibly. Development of assessment system of non-formal and informal learning at universities can have a special importance for people who had no possibilities to seek higher education due to financial difficulties or participation in labour market and inability to reconcile learning with professional occupation, hi the article, this aspect is considered to be one of the elements of learning environment, because, if achievements of non-formal and informal learning are recognized, in these environments learning is legitimized (not only on rhetorical level of political or educational discourse, but also on practical level), these environments are legitimized as learning environments. It is the issues of legitimation that comprise the core of enrichment of learning environment. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18307
Updated:
2018-12-17 12:17:53
Metrics:
Views: 21    Downloads: 2
Export: