Patyčių tarp bendraamžių prevencijos strategijų mokykloje analizė: užsienio šalių patirtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patyčių tarp bendraamžių prevencijos strategijų mokykloje analizė: užsienio šalių patirtis
Alternative Title:
Analyses of bullying at school prevention strategies: experience of foreign countries
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2007, Nr.4 (41), p. 53-66
Keywords:
LT
Patyčios / Bullying.
Summary / Abstract:

LTPatyčios yra dominuojanti nedidelės agresijos forma mokykloje. Jeigu į patyčias nebus kreipiamas dėmesys, pamažu agresyvus elgesys įgaus vis sudėtingesnes formas. Taigi esminis agresijos mokykloje prevencijos aspektas - intervencijos nustatymas ir įgyvendinimas, strategijų, nukreiptų į prevenciją ar patyčių mažinimą mokykloje, kūrimas. Straipsnyje nagrinėjama patyčių mokykloje raiška, paplitimas ir padariniai, pasireiškiantys tiek skriaudėjo, tiek ir patyčių aukos bei visos mokyklos bendruomenės atveju. Aptariamos tiesioginės, netiesioginės, verbalinės ir neverbalinės patyčių formos, trumpalaikiai ir ilgalaikiai patyčių padariniai. Nagrinėjamos patyčių prevencijos strategijos, apimančios skirtingus lygmenis (individualų, klasės ir mokyklos) ir praktinės direktyvos, įgyvendinant mokykloje patyčių prevencijos programas. Užsienyje parengtų ir plačiai įgyvendinamų patyčias mažinančių programų analizė rodo, kad veiksmingos yra tos prevencinės patyčių programos, kai dirbama mokyklos, klasės ir individualiame lygmenyse, apimant visą mokyklos bendruomenę (administraciją, mokytojus, mokinius ir jų tėvus), formuojant patyčias neigiančias nuostatas, atliekant nuolatinę patyčių raiškos mokykloje stebėseną. Individualiame lygmenyje intervencinės strategijos nukreiptos į prosocialaus elgesio formavimą, taikant tinkamus tokio elgesio pastiprinimus. Klasės lygmenyje akcentuojamas patyčių, kaip grupinio reiškinio, aspektas ir orientuojamasi į patyčių netoleravimą, neigiamą požiūrį ne tik į skriaudėjus, bet ir patyčių situacijos stebėtojus. Mokyklos lygmenyje privalu nuolat atlikti patyčių situacijos mokykloje stebėseną, kurti griežtą patyčių netoleravimo politiką, privalomą visiems mokyklos bendruomenės nariams.Reikšminiai žodžiai: Agresija; Patyčios; Patyčių auka; Skriaudėjas; Patyčių prevencinės programos; Intervencinės strategijos; Aggression; Bullying; Bullying victim; Buller; Bullying prevention programs; Intervention strategies.

ENBullying is the most prevalent form of low - level aggression in schools today and if left unchecked, can lead to more serious forms of aggression. Consequently, an essential aspect of school aggression prevention is the identification and implementation of interventions and strategies designed to prevent or reduce bullying in schools. In this article are discussed expression of bullying, prevalence rates, and the consequences of bullying for the bully, the victim, and the school community. Bullying prevention strategies that target multiple levels (individual, classroom, and school) are provided, and the best practices guidelines for implementing bullying prevention programs in schools are discussed. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/17418
Updated:
2018-12-17 12:03:55
Metrics:
Views: 32    Downloads: 10
Export: