Patyčių priežasčių ir sprendimo būdų vertinimas : specializuotos ugdymo institucijos ugdytinių požiūris

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Patyčių priežasčių ir sprendimo būdų vertinimas: specializuotos ugdymo institucijos ugdytinių požiūris
Alternative Title:
Cause of bullying ways of solution: viewpoints of a specialised educational institution
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2010, Nr. 2 (23), p. 31-43, 44-55 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Pagalba; Patyčių priežastys; Patyčių problemos sprendimo būdai ir pagalba; Patyčių situacija; Priežastys; Spcialios ugdymo institucijos; Specializuotos ugdymo institucijos ugdytinių vertinimas; Sprendimo būdai.
EN
Bullying situation; Caise; Causes of bullying; Help; Institutions of special education; Methods of solution; Pupils evaluations; Specialized educational institution; Twit; Ways of problem solving in the situation of bullying.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama patyčių problema, siekiant atskleisti, kaip specializuotoje ugdymo institucijoje besimokantys mokiniai vertina ir apibūdina patyčių reiškinį, jų atsiradimo priežastis bei kokia pagalba, patyčių problemos sprendimo būdai mokinių vertinimu yra priimtinausi. Šiam tikslui realizuoti pasirinktos kiekybinė (uždaro tipo klausimynas (N = 176) ir kokybinė tyrimo prieigos (mokinių rašinių turinio analizė (N = 20). Tyrimo duomenys rodo, kad specializuotos ugdymo institucijos mokiniai susiduria su šia problema, o rinkdamiesi patyčių išgyvendinimo būdus pažymi tėvų, pedagogų ir kitų profesionalų įtraukimo, komandos sudarymo svarbą. Taip pat akcentuojama taisyklių, numatančių tinkamo elgesio ribas, reikšmė, pagalba kitiems, empatiškumas, bendraamžių tarpusavio santykių analizė. Tiriamieji mano, kad reikia teikti pagalbą ir aukoms, ir priekabiautojams, įtraukiant visą mokyklos bendruomenę. Empiriniai duomenys rodo, kad patyčias sukeliantys veiksniai ir priežastys yra kompleksinio pobūdžio, taigi ir intervencija bei pagalbos teikimo procesas turėtų būti kompleksiškas. [Iš leidinio]

ENThe article deals with the problem of bullying in order to reveal how children from specialized educational institution assess and describe the phenomenon of bullying and its causes, what kind of support they need and what ways of solving bullying are the most acceptable to pupils. To realize this aim quantitative (closed type questionnaire, N = 176) and qualitative (essays content analysis, N = 20) research approaches have been applied. The data of the research shows that pupils of a specialized educational institution face this problem; searches for the ways to eliminate bullying. the importance of the involvement of parents, pedagogues and other professionals into the a team has been stressed. The importance of rules foreseeing the boundaries of adequate behaviour, support to each other, empathy and an analysis of peer relationships are also emphasized. According to the respondents it is necessary to support both victims and bullies involving the whole school community. Empirical data show that factors causing bullying are of a complex character therefore, intervention and the process of rendering support should also be complex. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28770
Updated:
2018-12-17 12:50:19
Metrics:
Views: 69    Downloads: 6
Export: