Patyčios tarp mokinių bendrojo lavinimo mokykloje: samprata, dalyviai, priežastys ir padariniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patyčios tarp mokinių bendrojo lavinimo mokykloje: samprata, dalyviai, priežastys ir padariniai
Alternative Title:
Bullying among pupils in general education schools: conception, participants, causes and consequences
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2013, Nr. 2 (40), p. 8-13
Keywords:
LT
Patyčios / Bullying.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama patyčių mokykloje samprata, reiškimosi formos, pateikiamos patyčių iniciatorių ir aukų charakteristikos, atskleidžiamos šios elgsenos atsiradimo priežastys, sukeliami padariniai. Tyrimo tikslas – išanalizuoti patyčių tarp mokinių reiškinį bendrojo lavinimo mokykloje. Patyčios mokykloje kyla dėl įvairiausių priežasčių. Tyčiojamasi dėl vaiko asmenybini skirtumų, dėl jo šeimos narių fizinės ar psichinės negalios (ar dėl šeimos narių polinkio į žalingus įpročius). Patyčių atsiradimas taip pat siejamas su socialinių įgūdžių trūkumu, auklėjimo metodais, teigiamų jausmų stoka, šeimoje patiriamu smurtu ar paties vaiko temperamentu. Gan svarbios patyčių ir agresijos atsiradimo priežastys – bendraamžių atstūmimas, mokykloje patiriamas nesaugumo ar vienišumo jausmas, mokytojų tyčiojimasis. Dėl nuolat išgyvenamų patyčių vaikai patiria psichosomatini negalavimų, suserga infekcinėmis ligomis, jaučia liūdesį, kaltę, vienišumą, bejėgiškumą, nesaugumą. Patyčių patyrimas lemia savigarbos, mokymosi motyvacijos sumažėjimą, depresijos bei savižudybės rizikos padidėjimą. Skriaudėjai patiria bendraamžių atstūmimą, susiduria su mokymosi sunkumais, išgyvena depresyvių jausmų. Patyčių iniciatoriams kaip ir aukoms kyla suicidinių minčių, padidėja jų polinkis į žalingus įpročius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Auka; Patyčios; Patyčių iniciatorius; Patyčių stebėtojas; Skriaudėjas; Bully; Bullying; Bullying observer; Offender; Victim.

ENArticle discusses the concept of bullying at school and its forms of expression, gives bully initiator's and victim's characteristics, reveals the causes of such behaviour as well as its induced effects. The aim of the study is to analyze the phenomenon of bullying among pupils in mainstream schools. Bullying at school arises due to various reasons. It may be related to the child's personal differences, his/her family members' physical or mental incapacity (or family members' predisposition to addiction). The emergence of bullying is also associated with lack of social skills, parenting techniques, lack of positive feelings, violence in the family or the child's own temperament. Quite important causes of bullying and aggression are peer rejection, insecurity or loneliness experienced at school, bullying by teachers. Due to continuously experienced bullying children suffer psychosomatic ailments, get infectious diseases, feel sadness, guilt, loneliness, helplessness and insecurity. Bullying experience leads to reduction of self-esteem, learning motivation loss, while depression and suicide risks increase. Offenders experience peer rejection, have learning difficulties and depressive feelings. Both bullies and victims have suicidal thoughts; their tendency to bad habits grows. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52276
Updated:
2020-11-23 22:00:00
Metrics:
Views: 99    Downloads: 26
Export: