Lexical bundles in learner language : Lithuanian learners vs. native speakers

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Lexical bundles in learner language: Lithuanian learners vs. native speakers
Alternative Title:
Leksinių samplaikų vartojimas mokinių kalboje: kontrastinis lietuvių ir gimtakalbių anglų kalbos vartotojų kalbos tyrimas
In the Journal:
Kalbotyra. 2009, t. 61 (3), p. 61-72
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Anglų kabą besimokantys lietuviai mokiniai; Gretinamoji kalbų analizė; Kontrastinis kalbos vartotojų tyrimas; Leksinės samplaikos; Lietuvių anglų kalbos mokinių kalba; Mokinių kalba; Svetimos kalbos mokinių kalba.
EN
Contrastive interlanguage analysis; Learner language; Learner language, lexical bundles, Lithuanian learners English of Lithuanian learners; Lexical bundles; Lithuanian EFL learners.
Summary / Abstract:

LTLeksinių samplaikų arba pasikartojančių žodžių sekų tyrimai anglų lingvistikoje atvėrė naujų tyrimo krypčių anglų kaip svetimosios kalbos studijoms. Tekstynų tyrinėjimai parodė, jog autentiškoje anglų kalboje itin dažnai pasitaiko pasikartojančių žodžių sekų, kurios produkuojant kalbą atkuriamos kaip nedalomi vienetai. Todėl tikėtina, jog kintant kalbos vartotojų pasiekimams tokių sekų kiekis ir pobūdis jų kalboje taip pat gali kisti. Straipsnyje pristatomas kontrastinis mokinių kalbos (angl. learner language) tekstynų tyrimas, analizuojantis leksinių samplaikų vartojimą skirtingų pasiekimo lygių mokinių kalboje. Keliama hipotezė, kad samplaikų vartojimo skirtumai gali lemti kokybinius įvairių lygių mokinių kalbos skirtumus. Tyrimo duomenys rinkti iš trijų tekstynų, kurių du (AFK1 ir LICLE tekstynai) reprezentuoja lietuvių gimtosios kalbos mokinių rašytinę anglų kalbą, o trečiasis (LOCNESS) - gimtakalbių anglų kalbos mokinių kalbą. Tyrimo rezultatai parodė, jog tekstynai skiriasi tiek pagal juose nustatytų samplaikų kiekį, tiek pagal vyraujančius struktūrinius ir funkcinius samplaikų tipus, apibrėžiamus pagal Biber ir kt. (2004) ir Biber (2006) taksonomijas. Žemesnio pasiekimų lygio mokiniai vartoja gerokai daugiau samplaikų, o tai rodo, jog jų kalboje yra daugiau pasikartojančios leksikos negu gimtakalbių mokinių kalboje, kuri laikytina leksiškai turtingesne. Be to, pagal struktūrinius ir funkcinius samplaikų tipus lietuvių mokinių kalba turi daugiau sakytinės anglų kalbos bruožų negu gimtakalbių mokinių kalba. [Iš leidinio]

ENCorpus studies of recurrent word sequences, also known as lexical bundles, have outlined new directions in ELT/EFL research. The fact that naturally produced English consists of prefabricated multi-word units gave rise to the question of chunkiness in learner language. This study was thus designed to compare and contrast language produced by learners of three different levels of proficiency in terms of the use of lexical bundles. The analysis of lexical bundles retrieved from three corpora of written learner English showed that many more different bundles were established in the corpora representing less proficient learners which is interpreted as an indication of a more limited lexical repertoire which leads to more repetition. Furthermore, structural and functional analysis of lexical bundles showed that the language of non-native learners bears more resemblance to spoken English than the language of native speakers. These findings may be particularly useful to EFL practitioners as they seem to give new insights into the development of learner language. [From the publication]

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24329
Updated:
2020-12-27 20:42:02
Metrics:
Views: 37    Downloads: 7
Export: