Socialinių pedagogų savirefleksijos ir įžvalgos ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Socialinių pedagogų savirefleksijos ir įžvalgos ypatumai
Alternative Title:
Specificity of self-reflection and insight of social pedagogues
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2010, Nr. 1 (22), p. 25-32, 33-39 (anglų kalba)
Keywords:
LT
Socialiniai pedagogai; Savirefleksija; Poreikis savirefleksijai; Įžvalga.
EN
Social pedagogues; Self-reflection; Engagement in self-reflection; Need for self-reflection; Insight.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama atskleisti socialinių pedagogų savirefleksijos ir įžvalgos ypatumus amžiaus, lyties, išsilavinimo atžvilgiu. Tyrimo rezultatai sudaro pagrindą teigti apie savirefleksijos ir įžvalgos autonomiškumą. Nustatytas savirefleksijos ir įžvalgos tapatumas lyties atžvilgiu. Jauni suaugusieji pasižymi didesne negu pirmosios brandos atstovai savirefleksijos naudojimo bei poreikio savirefleksijai raiška, tačiau šiuo aspektu nesiskiria nuo antrosios brandos atstovų. Pastarieji pasižymi didesne negu jauni suaugusieji įžvalgos raiška. Pirmosios brandos atstovai nesiskiria nuo antrosios brandos atstovų nė vienu komponentu. Turintys aukštesnį išsilavinimą demonstruoja mažesnį savirefleksijos naudojimą negu jo neturintys. Galima manyti, kad vyresnieji socialiniai pedagogai labiau orientuojasi į problemos sprendimą, o jaunesnieji ir mažiau išsilavinę jų kolegos į savo išgyvenimus. Tad būsimiems socialinės pedagogikos specialistams būtų veiksmingi psichologinės saviugdos užsiėmimai, kurie mokytų ir skatintų veiksmingą savireguliaciją, tuo užkertant kelią profesinės veiklos klaidoms. [Iš leidinio]

ENArticle reveals the specificity of self-reflection and insights of social pedagogues from the point-of-view of their age, gender and education. The research outcomes suggest that self-reflection and insights are autonomous. Dependence between self-reflection and insight and gender was established. Young adults show a greater engagement in, and need for, self-reflection and insight than adults; however, they do not differ in that aspect from mature adults. Mature adults are characterised by a greater expression of insight than young adults. Adults do not differ from mature adults by any component. Those with higher education demonstrate lesser usage of self-reflection than those without it. It can be assumed that older social pedagogues are more oriented towards solving the problem, while the younger ones and their less educated colleagues are more concentrated on their experiences. Thus a course on psychological self-development, which would teach and stimulate efficient self control, would be useful for prospective social pedagogues in order to prevent mistakes in their professional activities. [From the publication]

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26677
Updated:
2018-12-17 12:44:22
Metrics:
Views: 13    Downloads: 4
Export: