Общее и специфическое в суперсегментной фонологии русского и литовского языков

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Общее и специфическое в суперсегментной фонологии русского и литовского языков
Alternative Title:
  • Bendra ir specifiška supersegmentinėje rusų ir lietuvių kalbų fonologijoje
  • Common and the peculiar in supersegmental phonology of the Russian and Lithuanian languages
In the Journal:
Русистика и компаративистика [Russian philology and comparative studies]. 2006, 1, p. 154-161
Keywords:
LT
Fonetika. Fonologija / Phonology; Intonacija / Intonation; Kirčiavimas. Tartis. Akcentologija / Accent. Accentology; Rusų kalba / Russian language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos ir lyginamos rusų ir lietuvių kalbų supersegmentinės priemonės (kirtis, intonacija, skiemenų akcentai). Lietuvių kalboje palyginti su rusų kalbos fonologine sistema skiemenų akcentai išreiškia savitą fenomeną. Abiejose kalbose kirtis turi panašią reikšmę, bet jo vartojimas skiriasi akustiniu atžvilgiu. Lietuvių ir rusų kalbose intonacija išreiškia skirtingus prasmės, nuotaikos bruožus (turi įtakos intonacijų konstrukcijos tipai, intonacijos koncentracijos vieta, frazės artikuliacija, pauzė). Rusų ir lietuvių kalbų intonacinės konstrukcijos, paprastai vartojamos kalboje, gali atitikti savo fonetinių bruožų atžvilgiu, bet šiuo atveju jie išlaiko savitas garsines ypatybes, nulemtas specifinės kiekvienos kalbos fonetinės sistemos.Reikšminiai žodžiai: Supersegmentinė fonologija; Rusų kalba; Intonacija; Kirtis; Skiriamieji požymiai; Supersegmental phonology; Russian language; Intonation; Stress; Distinctive features.

ENIn the article the phenomena of supersegmental level (stress, intonation, syllabic accent) of the Russian and Lithuanian Languages are compared. In Lithuanian the syllabic accent represents a specific phenomenon as compared to the phonological system of the Russian language. In both the languages the stress shows meaningful similarity in its function, but is different in respect of its acoustic character. The intonation both in the Russian and Lithuanian Languages represents a system of sensedifferentiating features (type of intonation construction, place of intonation center, phrasal articulation, pause). In Russian and Lithuanian the intonation constructions, which have similar usage in speech, may coincide in their distinctive phonetic features, but in such cases they preserve their phonetic peculiarities determined by the specific sound system of each language. [From the publication]

ISBN:
524300183X
ISSN:
2619-0656
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8653
Updated:
2022-03-15 16:34:15
Metrics:
Views: 20
Export: