Lokalinė kultūra istorijos ir geografijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lokalinė kultūra istorijos ir geografijos kontekste
Alternative Title:
Local culture in historical and geographical context
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2007, 7 (16), p. 39-56
Keywords:
LT
ISTORINIS IR GEOGRAFINIS KONTEKSTAS; LOKALINĖ KULTŪRA.
EN
HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL CONTEXT; LOCAL CULTURE.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama lokalinės kultūros tyrinėjimo problema: aptariama lokalinės kultūros samprata, jos tyrinėjimų kryptys ir uždaviniai, lokalinės savimonės ir pilietiškumo sąsajos. Pateikti kaimo statybos, gyvenviečių, šeimos ir bendruomenės gyvenimo būdo pokyčių interpretacijos Lietuvos istorijos ir geografijos kontekste pavyzdžiai. Straipsnio tikslas - naudojant lyginamąjį, metodą, sinchroninę ir diachroninę vidinių ir išorinių geografinių ryšių, ekonominių reformų, ūkio, kraštovaizdžio ir pragyvenimo analizę parodyti istorijos ir geografijos kontekste lokalinės kultūros dinamiką, valstybės kuriamo optimalaus ekonomika grindžiamo ūkinės veiklos mechanizmo įtaką tradicinei žemėnaudai, šeimos ir bendruomeniniams santykiams, gyvenviečių, sodybų ir pastatų planams bei statybai ir susidarymą takoskyros tarp istorijos vyksme reformų paliestų ir nepaliestų lokalinių kultūrų, kurių savitumas atsiskleidžia vietiniais tradiciniais ir su jais sumišusiais naujais gyvenimo būdo pavidalais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: LOKALINĖ KULTŪRA; ISTORINIS IR GEOGRAFINIS KONTEKSTAS; LOCAL CULTURE; HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL CONTEXT.

ENThe article deals with the problem of local cultural research: the concept of local culture, aspects and objectives of its research, interface between local consciousness and citizenship are analysed. Interpretation examples on changes of rural construction, settlements, family and community life-style in the context of Lithuanian history and geography are provided. Purpose of the article to show a local cultural dynamics in the context of history and geography, impact of optimal mechanism for economic activities based on the economy and being created by the state on traditional land use, relations between family and community, plans and construction of settlements, homesteads and the buildings and formation of divide between the local cultures affected and unaffected by reforms during the process of history, which reveals the identity in traditional local and mixed new forms of lifestyle, using a comparative method, synchronic and diachronic analysis of internal and external geographical communications, economic reforms, agriculture, landscape and livelihood.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16892
Updated:
2018-12-20 23:14:13
Metrics:
Views: 37    Downloads: 11
Export: